Nieuws

Droogteperiode gevolgd door stikstofpiek

Een lange droogteperiode wordt vaak gevolgd door een stikstofpiek, dit geeft gevaar voor kuilgassen. Door het droge weer is de maisoogst eerder begonnen dan normaal en is er al mais ingekuild. Op enkele plaatsen in Nederland zijn er gevaarlijke kuilgassen vrijgekomen. Dit probleem speelt niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland, waar landbouwdiensten al geruime tijd waarschuwen voor dit fenomeen.
Lees meer >

De extremen voorbij... uw bodem nog belangrijker!

De afgelopen periode heeft zich gekenmerkt door aanhoudende droogte. Volgens weerstations is 2018 het droogste jaar sinds 1976. Alleen 1921 en 1959 waren over het hele jaar gerekend droger dan 1976. Toch is er een groot verschil tussen 1976 en 2018. Waar 1976 voorafgegaan werd door een jaar met een neerslag tekort van 180 mm vergeleken met de gemiddelde neerslagcijfers, had 2018 voorafgaand een najaar en winter met veel neerslag. Het jaar 2017 staat op de 5de plek op de ranglijst van jaren met de meeste neerslag over 40 jaar. Over dezelfde periode staat 1975 op de 6de plek in de ranglijst van droogste jaren. We zijn 2018 dus ingegaan met een goede water reserve in de bodem. De waterreserve bleek ineens niet bereikbaar voor onze gewassen!  Door de grote neerslag hoeveelheden van afgelopen herfst en winterperiode is de bodem zwaar belast. Dit heeft mede gezorgd voor ernstige extra bodemverdichting. De structuur van de bodem heeft zwaar te lijden gehad. Had dit voorkomen kunnen worden? Het is mogelijk weersextremen minder belastend te laten zijn door te zorgen voor optimale bodemstructuur. M.b.v. de juiste verhoudingen in de bodem ontstaat er ruimte voor water en luchttransport in de bodem. De bodembiologie functioneert effectiever wanneer de bodem niet verdicht is. Ook wortelgroei is dan beter mogelijk. De wortel kan eenvoudiger en sneller naar de diepte groeien waardoor vocht aanvoer niet in het gedrang komt. Om te zorgen dat dergelijke extremen niet voor grote problemen zorgen is een juiste analyse van de bodem en inzicht krijgen in de balans in de bodem een eerste, misschien wel de belangrijkste stap. De Kinsey-Albrecht bodemanalyse, waar we als N-xt SoilService sinds een aantal jaar mee werken, biedt in ieder geval een stuk duidelijkheid. Al het goede komt van boven: eindelijk regen! Nu er dan eindelijk weer regen is gevallen is het zaak om deze zo optimaal mogelijk te benutten. N-xt meststoffen zijn onderscheidend door zich aan de bodem te binden. Daardoor is de niet benutte meststof grotendeels nog beschikbaar. Vooral wanneer na de tweede snee de grasgroei tegen is gevallen door het afwezige vocht. Deze meststof komt nu beschikbaar voor het gewas. Ook het organische deel van de eerder uitgereden drijfmest komt beschikbaar voor het gewas. Nu de bodembiologie weer voorzien wordt van vocht zien we dat de bodemprocessen opnieuw beginnen te functioneren. Van het grootste belang is dat de wortel nu actief wordt en de voedingsstoffen kan verwerken. Het is belangrijk om wortelactiveit optimaal te bevorderen. Ken de bodem! Na de regen vindt er een enorme mineralisatie plaats waardoor er veel stikstof beschikbaar komt en gewassen een groeispurt maken. Wees daarop bedacht en houd hier rekening mee bij het bemesten! Met name de snelle stikstofbronnen kunnen voor een hoog OEB zorgen in het kuilgras. Organische stikstofbronnen, zoals de N-xt meststoffen en de organische stikstof die beschikbaar komt vanuit drijfmest en de bodembiologie, worden meer gedoseerd opgenomen door het gewas en zorgen voor een evenwichtige en uitgebalanceerde groei. Groei vanuit de bodem levert de kwaliteit die zo nodig is. De bodem start langzamerhand met haar najaarsactiviteit. Niet alleen de agrarisch ondernemers beginnen met de najaarswerkzaamheden. De afgelopen periode is op diverse plaatsen de oogst begonnen. Zelfs de eerste maïs is al geoogst. Ook in de bodem start het herfst seizoen. Er blijven na de oogst veel gewasresten achter die allemaal verteerd horen te worden om als nutriënten bron voor een volggewas zoals groenbemester te dienen. In verband met ziektedruk is een vlotte vertering belangrijk omdat veel plantpathogenen overleven op oude stoppel en gewasresten. Een vlotte vertering heeft op de bodemweerbaarheid en bodemvruchtbaarheid een gunstig effect. Stimuleer vertering! Voorkom rotting! Vertering is het belangrijkste proces in de bodem wanneer het najaar nadert. Het goed verteren van vers organisch materiaal is alles bepalend bij de vorming van humus. De bodem verwerkt in het najaar actief het oude materiaal en om het door vertering om te zetten naar vruchtbare humus. Humus is in staat veel vocht vast te houden zonder de bodem te vernatten. Opbouw van humus verloopt het efficiëntst wanneer de bodembiologie op de juiste wijze gestimuleerd wordt. De nieuwe Ferti-Line producten van N-xt spelen in op deze bodemprocessen. Het product Ferti-Soil is met het oog hierop een belangrijk product. Ferti-Soil bevordert de ontwikkeling van organismen die de omzetting van gewasresten tot humus uitvoeren. Goede vertering bouwt de bodem. Rottingsprocessen bevorderen negatieve processen die van invloed zijn op de vervolg teelt. Ons advies: 1 tot 2 liter Ferti-Soil per hectare spuiten op gewasresten om de vertering actief te stimuleren. Rotting is negatief! Vertering is positief! Bewonder en waardeer de bodembiologie. Om de juiste omstandigheden voor de bodembiologie te scheppen zodat deze een positieve bijdrage op de bodemstructuur en de volgende teelt zal leveren adviseren we in het najaar het product Ferti-Life te gebruiken. Ferti-Life bevordert de juiste samenstelling van de microbiologie in de bodem. Het gevolg is dat de schimmel-bacterie verhouding verbetert. De bodemstructuur wordt zo gunstig beïnvloed. Ons advies: 20 liter Ferti-Life per hectare spuiten in het najaar. Bodembiologie is het ondergewaardeerde personeel van iedere landbouwer. De extremen voorbij. De voorbije 12 maanden hebben laten zien wat het belang van goede bodemstructuur en een actieve bodembiologie is. We zijn in september begonnen met extreem veel neerslag en binnen 12 maanden kregen we ook nog eens te maken met extreme droogte. Om de bodem weerbaar te maken tegen dergelijke extremen is het meer dan ooit noodzakelijk om met aandacht en respect om te gaan met de bodem. Hierin is het ondersteunen van de bodembiologie het allerbelangrijkste gereedschap. Met N-xt SoilService en N-xt Fertilizers bieden we alle mogelijke ondersteuning hierin. Onze adviseurs geven graag nadere toelichting op de mogelijkheden die N-xt kan bieden om extremen het hoofd te bieden!      
Lees meer >

Bladmeststof met bio-actieve Silicium

Vernieuwde N-xt bladmeststoffen, nu ook mét anti-stress factor Silicium. Wij zien dat de (intensief) geteelde gewassen steeds vaker te maken krijgen met stress zoals langere periode van droogte, extreme regenval, zoutschade, gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, dalende organische stof gehalten, lagere bodemleven activiteit, onbalans in bodems en lagere bodemvruchtbaarheid, deels als gevolg van strengere  (mest) wetgeving. Het gevolg is verzwakte gewassen die gevoelig zijn voor ziekten en plagen en die vaak een lagere kwaliteit opbrengst opleveren. Als N-xt Fertilizers zijn we erin geslaagd om een formulering te maken met Silicium. Deze kunnen wij op dit moment aan onze standaard N-xt N18 bladmeststof toevoegen. Silicium is een belangrijke anti-stress factor. Lees meer….    
Lees meer >

Neal Kinsey komt naar Nederland

en geeft een 2-daagse cursus op 5 en 6 juni 2018  
Lees meer >

"Mijn koeien benutten het eiwit veel beter"

Ervaringen uit de praktijk met de strategie van N-xt Fertilizers en Soil Services
Lees meer >

Kennisvideo's 'dieper graven in de grond'

Bodem en bemesting zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de reeks video's 'dieper graven in de grond' gaat N-xt Fertilizers in op de vele aspecten die spelen rondom een vruchtbare bodem en een weerbaar gewas. Hieronder vindt u een overzicht van de reeds verschenen video's.
Lees meer >

Unieke bodemanalyses via N-xt Soil Services

Sinds afgelopen jaar is N-xt Soil Services officieel consultant van de Kinsey-Albrecht Bodemanalyses. Deze unieke analyse staat aan de basis van 40 jaar wereldwijde ervaring om gronden naar een hoger bodemvruchtbaarheidsniveau te brengen. Met name de combinatie met meststoffen en producten, die 'bodemvriendelijk' en 'plant-aardig' zijn, hebben inmiddels nieuwe inzichten en ervaringen gegeven in Nederland.
Lees meer >

N-xt Bladmeststof het juiste moment in aardappelen

Van een relatief koud voorjaar naar een warme (en droge) start van de beginontwikkeling van veel aardappelgewassen, zijn de meeste aardappelen nu langzaam uit de grond. Tijd dus om de knolzetting goed in de gaten te houden, want dit is een belangrijke fase in het voedingsaanbod van de aardappelplant. De N-xt Bladmeststof is uitstekend geschikt om hier het gewas van de juiste nutriënten te voorzien.
Lees meer >

N-xt Calcium in Uien en Peen

Ook in zaaiuien en peen is inmiddels ervaring opgedaan met de N-xt Calcium meststof. In beide teelten (maar feitelijk geldt dat voor alle gewassen) speelt calcium een belangrijke rol in de kwaliteit van het product. Calcium is de "deurwachter" voor vrijwel alle overige mineralen. Is er een moeizame calcium opname of beschikbaarheid dan zal de plant hier hinder van ondervinden.
Lees meer >

Demomiddag Maïsteelt (21 sept)

Graag nodigen we u uit voor de maïsdemo op 21 september in Vollenhove.           Voor het volledige programma en deelnemende partijen KLIK HIER!  
Lees meer >