Nieuws

De N-xt Step richting 2019

              Klik hier voor het eindejaar overicht "The N-xt Step"          
Lees meer >

Droogteperiode gevolgd door stikstofpiek

Een lange droogteperiode wordt vaak gevolgd door een stikstofpiek, dit geeft gevaar voor kuilgassen. Door het droge weer is de maisoogst eerder begonnen dan normaal en is er al mais ingekuild. Op enkele plaatsen in Nederland zijn er gevaarlijke kuilgassen vrijgekomen. Dit probleem speelt niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland, waar landbouwdiensten al geruime tijd waarschuwen voor dit fenomeen.
Lees meer >

De extremen voorbij... uw bodem nog belangrijker!

De afgelopen periode heeft zich gekenmerkt door aanhoudende droogte. Volgens weerstations is 2018 het droogste jaar sinds 1976. Alleen 1921 en 1959 waren over het hele jaar gerekend droger dan 1976. Toch is er een groot verschil tussen 1976 en 2018.       
Lees meer >

Bladmeststof met bio-actieve Silicium

Vernieuwde N-xt bladmeststoffen, nu ook mét anti-stress factor Silicium. Wij zien dat de (intensief) geteelde gewassen steeds vaker te maken krijgen met stress zoals langere periode van droogte, extreme regenval, zoutschade, gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, dalende organische stof gehalten, lagere bodemleven activiteit, onbalans in bodems en lagere bodemvruchtbaarheid, deels als gevolg van strengere  (mest) wetgeving. Het gevolg is verzwakte gewassen die gevoelig zijn voor ziekten en plagen en die vaak een lagere kwaliteit opbrengst opleveren. Als N-xt Fertilizers zijn we erin geslaagd om een formulering te maken met Silicium. Deze kunnen wij op dit moment aan onze standaard N-xt N18 bladmeststof toevoegen. Silicium is een belangrijke anti-stress factor. Lees meer….    
Lees meer >

Neal Kinsey komt naar Nederland

en geeft een 2-daagse cursus op 5 en 6 juni 2018  
Lees meer >

"Mijn koeien benutten het eiwit veel beter"

Ervaringen uit de praktijk met de strategie van N-xt Fertilizers en Soil Services KLIK HIER      
Lees meer >

Kennisvideo's 'dieper graven in de grond'

Bodem en bemesting zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de reeks video's 'dieper graven in de grond' gaat N-xt Fertilizers in op de vele aspecten die spelen rondom een vruchtbare bodem en een weerbaar gewas. Hieronder vindt u een overzicht van de reeds verschenen video's.
Lees meer >

Unieke bodemanalyses via N-xt Soil Services

Sinds afgelopen jaar is N-xt Soil Services officieel consultant van de Kinsey-Albrecht Bodemanalyses. Deze unieke analyse staat aan de basis van 40 jaar wereldwijde ervaring om gronden naar een hoger bodemvruchtbaarheidsniveau te brengen. Met name de combinatie met meststoffen en producten, die 'bodemvriendelijk' en 'plant-aardig' zijn, hebben inmiddels nieuwe inzichten en ervaringen gegeven in Nederland.
Lees meer >

N-xt Bladmeststof het juiste moment in aardappelen

Van een relatief koud voorjaar naar een warme (en droge) start van de beginontwikkeling van veel aardappelgewassen, zijn de meeste aardappelen nu langzaam uit de grond. Tijd dus om de knolzetting goed in de gaten te houden, want dit is een belangrijke fase in het voedingsaanbod van de aardappelplant. De N-xt Bladmeststof is uitstekend geschikt om hier het gewas van de juiste nutriënten te voorzien.
Lees meer >

N-xt Calcium in Uien en Peen

Ook in zaaiuien en peen is inmiddels ervaring opgedaan met de N-xt Calcium meststof. In beide teelten (maar feitelijk geldt dat voor alle gewassen) speelt calcium een belangrijke rol in de kwaliteit van het product. Calcium is de "deurwachter" voor vrijwel alle overige mineralen. Is er een moeizame calcium opname of beschikbaarheid dan zal de plant hier hinder van ondervinden.
Lees meer >