Nieuws

Een bewogen jaar ligt achter ons

Er is grote druk op de sector om met steeds minder input aan meststoffen en chemie te telen. Wanneer we beginnen vanuit de bodem blijkt er veel mogelijk te zijn. Proeven laten zien dat de weerbaarheid van gewassen begint bij een weerbare bodem en dat biologie daarin een cruciale rol speelt. KLIK HIER om de hele nieuwsbrief te lezen op onze vruchtbare bodem website!            
Lees meer >

PAS wordt SAP

Stikstof en allerhande andere zorgen zoals mogelijke inkrimping van de veestapel, grondgebondenheid, dierenwelzijn en fosfaatrechten houden de gemoederen bezig met als absoluut hoogte punt de geslaagde presentatie van de sector op het Malieveld. De zorgen zijn terecht en de hele sector heeft er onder te lijden.   KLIK HIER om het hele nieuwsitem te lezen.        
Lees meer >

Nieuwsflits - Drukte en droogte beheersen het voorjaar

We zitten volop in de voorjaarswerkzaamheden. Na een relatief warme en droge winterperiode zijn de werkzaamheden op het land weer gestart. De uien, bieten en aardappelen zitten er voor een groot deel in. Nu is het afwachten wat de natuur ons schenkt. Krijgen we voldoende regen?        
Lees meer >

Bodemvruchtbaarheid en Plantweerbaarheid

Al sinds 1973 richt het Amerikaanse Kinsey-Albrecht bodemgezondheidsprogramma zich op een totaalanalyse van de bodem. Dit met als doel de  bodemvruchtbaarheid en weerbaarheid van planten als aardappelen te verbeteren. De beide grondleggers van de analyse gaan ervan uit dat een actieve bodembiologie zorgt voor het vastleggen van voedingsstoffen, die vervolgens geleidelijk voor plantenwortels beschikbaar komen. Sinds enkele jaren is de Kinsey-Albrecht bodemanalyse ook in Nederland praktijk. Meedoen vraagt vooral een totaal nieuwe manier van denken en werken, laat Marco van Gurp van N-xt Soil Services doorschemeren.      
Lees meer >

De N-xt Step richting 2019

              Klik hier voor het eindejaar overicht "The N-xt Step"          
Lees meer >

Droogteperiode gevolgd door stikstofpiek

Een lange droogteperiode wordt vaak gevolgd door een stikstofpiek, dit geeft gevaar voor kuilgassen. Door het droge weer is de maisoogst eerder begonnen dan normaal en is er al mais ingekuild. Op enkele plaatsen in Nederland zijn er gevaarlijke kuilgassen vrijgekomen. Dit probleem speelt niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland, waar landbouwdiensten al geruime tijd waarschuwen voor dit fenomeen.
Lees meer >

De extremen voorbij... uw bodem nog belangrijker!

De afgelopen periode heeft zich gekenmerkt door aanhoudende droogte. Volgens weerstations is 2018 het droogste jaar sinds 1976. Alleen 1921 en 1959 waren over het hele jaar gerekend droger dan 1976. Toch is er een groot verschil tussen 1976 en 2018.       
Lees meer >

Bladmeststof met bio-actieve Silicium

Vernieuwde N-xt bladmeststoffen, nu ook mét anti-stress factor Silicium. Wij zien dat de (intensief) geteelde gewassen steeds vaker te maken krijgen met stress zoals langere periode van droogte, extreme regenval, zoutschade, gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, dalende organische stof gehalten, lagere bodemleven activiteit, onbalans in bodems en lagere bodemvruchtbaarheid, deels als gevolg van strengere  (mest) wetgeving. Het gevolg is verzwakte gewassen die gevoelig zijn voor ziekten en plagen en die vaak een lagere kwaliteit opbrengst opleveren. Als N-xt Fertilizers zijn we erin geslaagd om een formulering te maken met Silicium. Deze kunnen wij op dit moment aan onze standaard N-xt N18 bladmeststof toevoegen. Silicium is een belangrijke anti-stress factor. Lees meer….    
Lees meer >

Neal Kinsey komt naar Nederland

en geeft een 2-daagse cursus op 5 en 6 juni 2018  
Lees meer >

"Mijn koeien benutten het eiwit veel beter"

Ervaringen uit de praktijk met de strategie van N-xt Fertilizers en Soil Services KLIK HIER      
Lees meer >