Nieuws

Bladmeststof met bio-actieve Silicium

Vernieuwde N-xt bladmeststoffen, nu ook mét anti-stress factor Silicium. Wij zien dat de (intensief) geteelde gewassen steeds vaker te maken krijgen met stress zoals langere periode van droogte, extreme regenval, zoutschade, gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, dalende organische stof gehalten, lagere bodemleven activiteit, onbalans in bodems en lagere bodemvruchtbaarheid, deels als gevolg van strengere  (mest) wetgeving. Het gevolg is verzwakte gewassen die gevoelig zijn voor ziekten en plagen en die vaak een lagere kwaliteit opbrengst opleveren. Als N-xt Fertilizers zijn we erin geslaagd om een formulering te maken met Silicium. Deze kunnen wij op dit moment aan onze standaard N-xt N18 bladmeststof toevoegen. Silicium is een belangrijke anti-stress factor. Lees meer….    
Lees meer >

Neal Kinsey komt naar Nederland

en geeft een 2-daagse cursus op 5 en 6 juni 2018  
Lees meer >

"Mijn koeien benutten het eiwit veel beter"

Ervaringen uit de praktijk met de strategie van N-xt Fertilizers en Soil Services
Lees meer >

Kennisvideo's 'dieper graven in de grond'

Bodem en bemesting zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de reeks video's 'dieper graven in de grond' gaat N-xt Fertilizers in op de vele aspecten die spelen rondom een vruchtbare bodem en een weerbaar gewas. Hieronder vindt u een overzicht van de reeds verschenen video's.
Lees meer >

Unieke bodemanalyses via N-xt Soil Services

Sinds afgelopen jaar is N-xt Soil Services officieel consultant van de Kinsey-Albrecht Bodemanalyses. Deze unieke analyse staat aan de basis van 40 jaar wereldwijde ervaring om gronden naar een hoger bodemvruchtbaarheidsniveau te brengen. Met name de combinatie met meststoffen en producten, die 'bodemvriendelijk' en 'plant-aardig' zijn, hebben inmiddels nieuwe inzichten en ervaringen gegeven in Nederland.
Lees meer >

N-xt Bladmeststof het juiste moment in aardappelen

Van een relatief koud voorjaar naar een warme (en droge) start van de beginontwikkeling van veel aardappelgewassen, zijn de meeste aardappelen nu langzaam uit de grond. Tijd dus om de knolzetting goed in de gaten te houden, want dit is een belangrijke fase in het voedingsaanbod van de aardappelplant. De N-xt Bladmeststof is uitstekend geschikt om hier het gewas van de juiste nutriënten te voorzien.
Lees meer >

N-xt Calcium in Uien en Peen

Ook in zaaiuien en peen is inmiddels ervaring opgedaan met de N-xt Calcium meststof. In beide teelten (maar feitelijk geldt dat voor alle gewassen) speelt calcium een belangrijke rol in de kwaliteit van het product. Calcium is de "deurwachter" voor vrijwel alle overige mineralen. Is er een moeizame calcium opname of beschikbaarheid dan zal de plant hier hinder van ondervinden.
Lees meer >

Demomiddag Maïsteelt (21 sept)

Graag nodigen we u uit voor de maïsdemo op 21 september in Vollenhove.           Voor het volledige programma en deelnemende partijen KLIK HIER!  
Lees meer >

Delfan Plus voorkomt stress in uw maïsgewas

1,5 tot 2 ltr/ha met uw onkruidbestrijding meespuiten voorkomt stress en groeistilstand.
Lees meer >

Drie jaar proefresultaten grasland op rij

Ook het afgelopen seizoen heeft N-xt Fertilizers voor het 5e jaar haar proefveld in Wageningen onderzocht en deze cijfers naast 2014 en 2013 gezet om een mooi driejarig overzicht te krijgen. U kunt de grafieken hier bekijken (klik hier)         De rol van kunstmest op de grasbezetting? Wat tevens opviel was de veranderende vegetatie van grassen in de verschillende veldjes. Met name de N-xt bemeste objecten geven een mooi egaal beeld terwijl de KAS bemeste objecten nu na 5 jaar een behoorlijke diversiteit laten zien. Wij zijn dit momenteel aan het onderzoeken en gaan middels determinatie, dus welke plantje groeien er nu precies en wat zijn de verschillen in bijvoorbeeld de bodemchemie. Op deze manier kunnen we verklaren waarom dit fenomeen plaatsvindt.
Lees meer >