N-xt Bladmeststof mét Silicium

voorjaar groei nieuwe plant

N-xt bladmeststoffen zijn speciaal geformuleerd om door het blad te worden opgenomen. In tegenstelling tot de meeste traditionele stikstof bladmeststoffen worden deze producten ongehinderd en zonder energieverlies opgenomen door het blad. Het resultaat: een efficiënte bemesting van het gewas en uiterst effectief onder moeilijke omstandigheden (extreme droogte, hevige neerslag waarbij de bodem is dichtgeslagen).

 

A-biotische stress voorkomen of verlagen


Velen telers hebben al kennis en ervaringen opgedaan met de (standaard) N-xt bladmeststof N18 met calcium, magnesium en mangaan. Deze bladmeststof past uitstekend in een bedrijfssysteem dat streeft naar maximale stikstofbenutting en minimale stikstof verliezen naar het milieu. Verder draagt de calcium bij aan kwaliteit en de magnesium en mangaan aan een efficiënte fotosynthese, de basis van groei en productie.

Wij zien dat de (intensief) geteelde gewassen steeds vaker te maken krijgen met abiotische stress zoals langere periode van droogte, extreme regenval, zoutschade, gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, dalende organische stof gehalten, lagere bodemleven activiteit, onbalans in bodems en lagere bodemvruchtbaarheid, deels als gevolg van strengere (mest) wetgeving. Het gevolg is verzwakte gewassen die gevoelig zijn voor ziekten en plagen en vaak een lagere kwaliteit opbrengst opleveren.
 

Vernieuwde N18 Ca Mg Mn, nu mét Silicium.

 
Daarom hebben wij nu de mogelijhkheid gecreeërd om aan onze N-xt bladmeststoffen Silicium toe te voegen. Silicium is een belangrijke anti-stress factor die de weerbaarheid en kwaliteit van gewassen sterk verbetert. Silicium vormt als het ware van buiten (epidermis) en van binnenuit (vaten) een beschermde laag die zuigende insecten en/of insecten met legboor en indringing van schimmelsporen minder kansen geven.
Bio-actieve silicium heeft ook een positieve werking op de fysiologie van de plant. Zo bevordert silicium de calcium opname en stofwisseling, versterkt silicium de afweerreactie bij een insectaantasting, stimuleert fotosynthese en helpt onevenwichtigheden in de gewasvoeding te corrigeren. Dat is ook de reden waarom we relatief vroeg adviseren om te beginnen met de inzet de N-xt N18 mét silicium in doseringen van 10 tot 50 liter/ha per keer.

Silicium is onderdeel van elke strategie die de natuurlijke kracht van bodem en gewas ondersteunt.