N-xt FertiPhos

Efficiënte fosfaatbemesting wordt steeds belangrijker nu wet- en regelgeving steeds strenger worden. Met de N-xt Bodemmeststoffen heeft N-xt al jaren ervaring efficiënt om te gaan met fosfaat. Door het toepassen van de N-xt formules met NP+ sporenelementen is uit vele onderzoeken gebleken dat er met minder fosfaat hetzelfde, zo niet meer bereikt kan worden. N-xt Fertilizers gaat nu nog een stapje verder en heeft met haar unieke technologie een meststofformule ontwikkeld die fosfaat stabiel en opneembaar houd voor de plant maar nóg efficiënter kan werken: N-xt FertiPhos, toepassing op/ bij de knol tijdens het poten.

Klik hier voor de productfolder

Klik hier voor aandachtspunten van N-xt FertiPhos

De toepassing van N-xt FertiPhos kan door middel van de spuittechniek die op vele pootmachines vaak aanwezig is. Meestal is dit een 'basic' membraampompje waarmee een knolbehandling tijdens het poten wordt uitgevoerd. Door de eigenschappen van de N-xt FertiPhos heeft de toepassingstechniek wel enige aandacht nodig. Wij hebben een aantal zaken hiervoor op een rijtje gezet:

Klik hier voor aandachtspunten doseertechniek en omstandigheden

 

Voordelen

De plant wordt direct voorzien van opneembare fosfaat. De voordelen:

 • Direct effect op wortelvorming
 • Een goede stolonvorming
 • Betere knolzetting

 

Het bewijs

Praktijkonderzoek wijst uit dat 25 kg fosfaat met FertiPhos gelijkwaardige opbrengsten worden gerealiseerd dan met 50-60 kg in de rij of ten opzicht van 80-90 kg fosfaat volvelds gestrooid.

 

Advies (100 ltr/ha):

 • 80 ltr/ha N-xt FertiPhos = 20 kg fosfaat per hectare
 • 115 ltr/ha N-xt FertiPhos = 30 kg fosfaat per hectare
 • LET OP: altijd minimaal 1:1 water toevoegen (meer is beter)

Poot- en Tafelaardappelteelt

We bereiken deze efficiëntie door de stikstof te scheiden van de fosfaat (klein percentage stikstof nog maar aanwezig). De stikstofbron is des te belangrijker in het ontwikkelingsproces van de aardappelplant. De vorm waarin deze stikstof aangeboden wordt, is cruciaal of de aardappelplant zich gaat focussen op loofgroei (nitraat) of knolgroei (ammonium). Daarom is een toepassing van de N-xt Calcium, vlak voor het frezen, een mooie combinatie om de juiste stikstof ook bij de aardappelplant te krijgen. Vervolgens kan er vlak ná de knolzetting met de N-xt Bladmeststof gespoten worden om de gevormde knollen effectief te laten doorgroeien. Als er echt veel meer stikstofbehoefte is, kan deze daarna nog in een andere vorm toegediend worden.

Met name voor de poot- en tafelaardappelteelt heeft deze strategie zich al bewezen. Neem gerust contact met ons op voor informatie over praktijkonderzoeken.

Klik hier voor informatie over praktijkervaring

 

Mengbaarheid

De N-xt FertiPhos laat zich uitstekend mengen met water en andere fungiciden, zoals Amistar en Subliem. Met name door de N-xt technologie blijft de formule stabiel in een oplossing waardoor deze niet uitzakt. Tevens zijn er metingen gedaan naar pH en EC waarde (zoutconcentraties) en met N-xt FertiPhos gaat tijdens het mengen de pH juist iets omhoog en de EC waarde omlaag. Dit maakt het product dus veilig om tijdens het poten toe te dienen.

Hou altijd onderstaande volgorde aan tijdens het mengen van GBM* en meststoffen:

 1. 80% van het water vullen
 2. meng/ roer mechanisme aanzetten (temp. kan stijgen en molculen gaan bewegen)
 3. alle vaste GBM middelen oplossen
 4. alle vloeibare GBM middelen oplossen
 5. meststoffen oplossen
 6. laatste hoeveelheid water toevoegen

*) gewasbeschermingsmiddelen