Bodemgezondheid

Jarenlang eenzijdig en intensief bemesten zet de bodemgezondheid onder druk. Hierdoor lopen zowel opbrengsten als de kwaliteit van producten terug. Dit wordt keihard zichtbaar nu de bemestingsnormen worden aangescherpt en de bodem veel meer op eigen kracht (o.a. via afbraak van organische stof door het bodemleven) haar vruchtbaarheid op peil moet houden. De landbouwsector is zich nog onvoldoende bewust van dit probleem.

N-xt Fertilizers maakt de bodem gezond. Dankzij onze unieke concept herstellen we de bodemvruchtbaarheid en – gezondheid. Zo zorgen we voor een beter teeltresultaat. 

Uniek

Het N-xt Fertilizers concept is uniek. De meststoffen verbinden de voedingstoffen onderling in zogenaamde complexe verbindingen waarin de stikstof, fosfaat maar ook sporenelementen kunnen worden opgenomen. Deze verbindingen hebben de eigenschap dat de in deze verbinding aanwezige voedingstoffen langzaam vrijkomen. Eerst komt fosfor vrij en daarna stikstof als ammonium. De plant kan de nutriënten ook direct opnemen uit dit complex. De N en P hebben dan niet de tijd om omgezet te worden naar nitraat- en fosfaatverbindingen. Tevens komen toegevoegde sporenelementen langzaam en gecontroleerd vrij. Zo worden ze efficiënt opgenomen door de plant.
 
 

Grondsoort

De snelheid van vrijkomen van de nutriënten is afhankelijk van de grondsoort. Met name de pH en de organische stof in de bodem is bepalend voor de snelheid van uiteenvallen. Als producent kunnen we de meststof aanpassen om de verbinding sterker of zwakker te maken in het productieproces.

Onze kennis, ervaringen en vele onderzoeken rondom bodemgezondheid hebben wij inmiddels via een aparte website opgebouwd. Hier kunt u zich laten informeren over de integrale aanpak van Bodem&Bemesting met praktische tools.

www.vruchtbarebodem.nl