Cursus Bodemactivatie - met minder stikstof, meer kwaliteit produceren

Publicatiedatum: 06-10-2023

Wij ontdekken dat bij iedere vraag die we beantwoorden er dubbel zoveel vragen terug komen. Dit geeft wel aan dat er nog heel veel te leren is en dat zowel akkerbouwers als veehouders een grote kennisbehoefte hebben als het over de bodem gaat. U zult dit ongetwijfeld herkennen. Om die reden hebben wij een praktische cursus samengesteld waarin we in drie dagdelen uitleggen hoe u de natuurlijke kracht van de bodem beter kunt benutten. Hierdoor bent ook u in staat om met minder stikstofinput opbrengst en kwaliteit op niveau te houden.

 

Heeft u interesse in deze cursus of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op of meld u gerust aan. Wij willen in november weer gaan starten met de eerstvolgdende groep >>