N-xt meststoffen in grasland

Het gebruik van N-xt Fertilizers in grasland is effectief, makkelijk en geeft betere opbrengsten in zowel meer kilogrammen droge stof als een betere eiwitkwaliteit. Wat zorgt voor minder voerverliezen in de praktijk. N-xt Fertilizers speelt dus een belangrijke rol, via bodem en bemesting, op een veehouderijbedrijf. Gebruikers worden zich steeds meer bewust van de rol van effectieve meststoffen en goed bodembeheer in relatie tot de gehele kringloop op het bedrijf.

 

Klik hier voor de vier focuspunten in veehouderij
- opbrenst - kwaliteit - weebaarheid - gezond bodem -

Klik hier voor meer informatie over de toediening.

Klik hier voor praktijkervaring.

 

Bewustwording

Bij het aankopen van kunstmest vragen steeds meer veehouders zich het volgende af:

 • Hoe is mijn bodemvruchtbaarheid?
 • Is mijn bodem chemisch wel in balans?
 • Heb ik voldoende bodemleven?

 

N-xt vs KAS

 • Toediening is anders
 • De groei van het gewas is anders
 • De meststofformulering gedraagt zich plant-aardig in de bodem
 • N-xt zorgt voor veel meer balans in de opname, eiwitvorming en dus groei van het gewas.
 • N-xt werkt met ammoniumstikstof. Dit geeft het gewas een iets lichtere kleur (is dus geen stikstofgebrek). 
 • N-xt zorgt vrijwel direct voor meer structuur in het gewas; gewas oogt sterker en bevat minder vocht.

Onderstaande praktijkfoto laat dit goed zien (links N-xt - rechts KAS):


 

Bewijsvoering

3 jaar onderzoek in Wageningen toont aan dat N-xt daadwerkelijk bijdraagt aan een verbeterde bodembiologie. Door de vele metingen na elke snede hebben we inmiddels ook de efficiëntie van de stikstof uit N-xt vergeleken met KAS. Hieruit komen toch wel serieuze verschillen per kg geproduceerde droge stof. Op de pagina 'Onderzoek' kunt u alle data vinden van het meerjarige onderzoek op het proefveld De Sinderhoeve, onderdeel van WUR.

 

Kwaliteit van ruwvoer

Een onafhankelijk laboratorium (Nutri-Control) is gevraagd om de eiwitkwaliteit van het gras te onderzoeken. Dit onderzoek is uitgevoerd op het gras van het proefveld in Wageningen.

Onderstaand schema laat de uitkomsten zien. De belangrijkste conclusie, die aansluit met de bevindingen uit de praktijk, is dat het werkelijk ruw eiwit veel hoger ligt t.o.v. het berekende. Hierdoor heeft gras bemest met N-xt dus een veel effectiever eiwit, waardoor 'ballast' niet hoeft te worden verwerkt door de koe. 

 


 

Bodembiologie - Plant-aardig

N-xt werkt plant-aardig voor de bodem. Het biedt diverse voordelen:

 • Beschadigt het bodemleven en de processen die daarvoor nodig zijn niet
 • N-xt fertilizers bevatten koolstof; waardoor het sowieso een veel organischer karakter krijgt
 • Zorgt voor een natuurlijke balans

Het is belangrijk dat we het bodemleven gebruiken om onze gewassen te voeden. Dit lukt alleen als we anders naar onze kunstmestsoorten gaan kijken.

 

N-xt Fertilizers heeft laten onderzoeken  wat het effect is van drie jaar N-xt meststoffen gebruiken op de bodembiologie. Onderstaand schema laat duidelijke resultaten zien.

Komend seizoen wordt dit onderzoek vervolgd.