Proefveld grasland Wageningen

Komend seizoen wordt alweer voor het 6e jaar de uitgebreide grasproef in Wageningen voortgezet. De N-xt meststoffen worden vergeleken met KAS in combinatie met drijfmest. Het gaat hier om de groei van het gewas, de kwaliteit van het product (wat uitgebreid wordt geanalyseerd) en de ontwikkelingen in de bodem. Sinds de laatste 2 jaar vergelijken we hier ook het effect op de bodembalans middels de adviezen van de Kinsey-Albrecht Bodemanalyse die hier is uitgevoerd.

Onderstaande foto's geven een beeld van de objecten en de oogst.

KLIK HIER voor diverse onderzoeksresultaten
 

KLIK HIER voor meer info over de Kinsey-Albrecht Bodemanalyse