N-xt Bladmeststof in aardappelen

N-xt Bladmeststof spuiten

Met de N-xt Bladmeststof is een teler in staat om exact zijn teelt te sturen qua knolgroei en vitaliteit. Door de stabiele stikstofvorm wordt deze goed opgenomen door het blad en komt het 100% ten goede aan de groei van de knollen. Naast de amide-stikstof bevat de N-xt Bladmeststof standaard ook Calcium, om balans in het bladapparaat te houden. Het bevat Magnesium, wat een cruciale rol speelt bij de fotosynthese en Mangaan, wat bijdraagt aan de plantweerbaarheid.

Wanneer moet ik beginnen in aardappelen?

Een belangrijke waarneming is de fase van knolzetting! Op het moment dat alle stolonen tot een 'knikkertje' gevormd zijn kan er gestart worden met de eerste bespuiting van (standaard) 50 ltr/ha N-xt Bladmeststof. Vanaf deze fase vraag de aardappelplant namelijk stikstof om zijn gevormde knollen te gaan vullen.

Een overbemesting met KAS laat twee grote verschillen zien; ten eerste creëren we niet altijd het juiste moment van vrijkomen van de stikstof en ten tweede, veel belangrijker, de stikstofvorm is totaal anders. Als we een aardappelplant namelijk nitraat stikstof geven, wordt dit direct naar de bovengrondse delen getransporteerd, waardoor deze zich focust op loofontwikkeling. Een plant moet immers voldoende opslag capaciteit hebben, om de vaak overdaad aan nitraat te kunnen bufferen.

Met N-xt Bladmeststof is een teler in staat om gericht de gewenste vorm van stikstof te geven die de aardappelplant direct kan benutten voor groei van zijn knollen. Hierdoor ontstaat een egale weggroei en bulking van knollen en een optimaler loofpakket.

Na de eerste bespuiting van 50 ltr-ha (= 10 kg netto N) kan er wekelijks bijgestuurd worden met 25 ltr/ha. Afhankelijk van het ras en de omstandigheden kan de N-xt Bladmeststof langer of korter ingezet worden.

Download hier de leaflet voor meer details.

 

Onderstaande foto's laten de ontwikkeling van stoloonvorming zien. Zodra alle knollen een knikker zijn (linkerkant) kan er gestart worden met de eerste bespuiting.

Onderstaande foto laat een TE VROEG stadium zien; nog niet spuiten dus!

Onderstaande foto laat WEL het goede stadium zien om te starten!

Na één bespuiting en een groeiperiode van 1-2 weken is vaak al de egaliteit van knollen waar te nemen, onderstaand zie je een vergelijk waar geen (rechts) en wel (links) met N-xt Bladmeststof op het juiste moment is gespoten. Meer knollen is het resultaat van geen abortatie met de N-xt Bladmeststof. Dit komt doordat het gewas zich normaal gesproken met een overbemesting met nitraat stikstof moet focussen op loofgroei (opslag en verdunning met water). Dit gaat vervolgens ten koste van de knolgroei!

Het advies is dan ook om op het juiste moment (zie bovenstaande foto): 50 ltr/ha N-xt Blad te spuiten.

na 10-14 dagen kan dit herhaalt worden OF men kan wekelijks 20-25 ltr/ha meespuiten met de schimmelbestrijding. Voor vragen neem gerust contact met ons op.