Nieuws

Laat de aangekochte kg stikstof zorgen voor Kwaliteit van uw ruwvoer!

In de veehouderij heeft N-xt Fertilizers diverse meststofformules ontwikkeld. Zo zijn er effectieve startmeststoffen voor de maïsteelt in de rij en hebben stabiele (organische) ammonium meststoffen in grasland laten zien dat opbrengst en kwaliteit te verhogen zijn. Met name de eerste sneden doen het erg goed, waarbij beginontwikkeling en opbouw van een goed wortelgestel cruciaal is voor de rest van het seizoen.

Cursus Bodemactivatie - met minder stikstof, meer kwaliteit produceren

Wij ontdekken dat bij iedere vraag die we beantwoorden er dubbel zoveel vragen terug komen. Dit geeft wel aan dat er nog heel veel te leren is en dat zowel akkerbouwers als veehouders een grote kennisbehoefte hebben als het over de bodem gaat. U zult dit ongetwijfeld herkennen. Om die reden hebben wij een praktische cursus samengesteld waarin we in op een praktische manier uitleggen hoe u de natuurlijke kracht van de bodem beter kunt benutten. Hierdoor bent ook u in staat om met minder stikstofinput opbrengst en kwaliteit op niveau te houden.   Heeft u interesse in deze cursus? Neem dan contact met ons op of meld u gerust aan >>      

Twijfel is het begin van wijsheid (biostimulanten)

De markt voor biostimulanten is de laatste jaren geëxplodeerd en niet zonder reden. Biostimulanten kunnen namelijk het antwoord zijn op de verminderde chemische input en gezonde gewassen.  

Met minder kunstmest-N meer opbrengst en een lagere milieubelasting

Een bodem waarin de verhoudingen kloppen, levert meer stikstof, behoeft minder kunstmest-stikstof en gaat beter om met de aangevoerde stikstof. Dit is beter voor uw portemonnee en de omgeving (lagere stikstofdepositie). Kies daarom een organische stikstofkunstmest die de bodem ondersteunt en tevens een lagere CO₂ productie-voetafdruk heeft dan KAS. Wie wil dat nu niet?

Topmaïs event donderdag 30 september (gratis aanmelding)

Topmaïs in Kamperveen Op donderdag 30 september is bij Loon- en Grondverzetbedrijf Ten Hove in Kamperveen het evenement Topmaïs. Topmaïs is een initiatief van Agrio in samenwerking met een aantal partners uit de sector, om kennis te delen met betrekking tot de maïsteelt. Maïs telen onder de huidige omstandigheden is een flinke uitdaging. Hoe zorg ik ervoor dat de opbrengst en kwaliteit minimaal op peil blijft of mogelijk nog hoger kan, bij de strenge bemestingsnormen? Hoe houd ik de bodemvruchtbaarheid op peil en voorkom ik structuurschade? Het evenement is officieel erkent voor spuitlicentiehouders in categorie teelt. Vooraf aanmelden is verplicht! We hopen u op donderdag 30 september te zien, aanmelden kan via de website: https://www.melkvee.nl/evenement/418862-topmas-evenement-topmais-kamperveen/aanmelden/   Lees hier het artikel in Melkvee over deze maïsdemo          

N-xt Fertilizers staat op de Landbouwvakdagen in Middenbeemster (25, 26 en 27 aug)

U bent van harte welkom op 25, 26 en 27 augustus op de Landbouwvakdagen West NL die plaatsvinden in Middenbeemster. N-xt Fertilizers zal hier ook aanwezig zijn.   KLIK HIER voor uw gratis toegangsbewijs.   Dit is een 'doorloop-evenement' en is toegankelijk voor iedereen. De organisatie is niet verplicht om bezoekers te vragen naar een vaccinatiebewijs of negatieve test zolang zij de 1.5 meter kunnen waarborgen.      

N-xt Bladmeststof het juiste moment in aardappelen

Jarenlange ervaring heeft laten zien dat het spuiten van de juiste stikstofbron op het juiste moment in aardappelen leidt tot een egale knolontwikkeling. Het moment dat een aardappel-plant stikstof gaat vragen is vrij specifiek.        

N-xt Calcium in Aardappelen, Uien en Peen

De N-xt Calcium formulering is al jaren een bewezen meststof die gewassen voorziet in opneembare calcium en borium. Door de unieke N-xt technologie blijft namelijk het lastige en reactieve calcium element plantbeschikbaar. N-xt Calcium wordt het meest in aardappelen toegepast voor een betere schilkwaliteit en de weerbaarheid tegen schruftaantasting, maar ook in zaaiuien en peen is inmiddels ervaring opgedaan. In beide teelten (maar feitelijk geldt dat voor alle gewassen) speelt calcium een belangrijke rol in de kwaliteit van de plant en het te oogsten product. Calcium is de "deurwachter" voor vrijwel alle overige mineralen en daarmee dus een cruciaal element voor vele processen.  

N-xt Fertilizers klaar voor 2021 en verder..

... met minder stikstof en vrijwel geen GBM klaar voor de toekomst De afgelopen jaren is er door Healthy Soil bv veel onderzoek gedaan (Healthy Soil is overigens de nieuwe naam voor het bedrijf waar N-xt Fertilizers het handelsmerk van is). We hebben gekeken naar de effecten van de meststoffen, naar de resultaten van de bodemaanpak en naar de opbrengst en kwaliteit. Er is enorm veel werk achter de schermen gedaan om te zorgen dat we met een gezonde bodem klaar zijn voor de toekomst. En laat die toekomst al dichterbij zijn dan iedereen ooit had kunnen denken.