Nieuws

Effectieve meststoffen in de rij steeds belangrijker

In de maïsteelt is rijenbemesting bij het zaaien al heel gewoon. Echter wordt het belang van de effectiviteit steeds belangrijker omdat wet- en regelgeving steeds strenger wordt voor het gebruik van o.a. fosfaat. Teelttechnisch is het ironisch genoeg erg tegenstrijdig omdat goed opneembaar fosfaat juist hard nodig is in de beginfase van de teelt en deze zou eigenlijk middels rijenbemesting toegediend moeten worden.

N-xt Fertilizers gaat samen met Van de Reijt Meststoffen

‘Goede basis voor verder uitbouwen innovatief bemestingsconcept’ Per 1 januari 2013 gaat N-xt Fertilizers samen met Van de Reijt Meststoffen BV. Hiermee legt N-xt Fertilizers een goede basis voor het verder doorontwikkelen van haar innovatieve bemestingsconcept dat bestaat uit hoogwaardige vloeibare bodem- en bladmeststoffen.   

N-xt Ferti-S Thiopaq® verhoogd maïsopbrengst

Zwavelbemesting in snijmaïs kan leiden tot een meeropbrengst van 100 tot 450 kg droge stof per hectare. Dat blijkt uit onderzoek van het Nutriënten Management Instituut (NMI). 

Geslaagde Aardappeldemodag 2012

Een geslaagde demodag in Westmaas voor N-xt Fertilizers. Meer dan 6.000 bezoekers bezochten het evenement, waarbij het thema 'Duurzaam naar Topopbrengsten' was.  

N-xt Fertilizers ingezet in maïs onder folie

Het telen van maïs onder folie is sterk in opkomst. Het eerder zaaien, snellere start, meer kwaliteit en eerder kunnen oogsten is op veel grondsoorten een voordeel. N-xt Fertilizers heeft zich in de maïsteelt al vele jaren bewezen als uitstekende startmeststof bij het zaaien. In de maïs onder folie is vorig jaar voor het eerst met tevredenheid gewerkt. Mede daarom is de N-xt maïsformule ZONDER fosfaat grootschalig ingezet in 'foliemaïs'. Gemakkelijk werken, exact doseren en een juiste mineralenvoorziening waren redenen voor loonwerkers om voor N-xt te kiezen.

N-xt in special Agrofood bij de Telegraaf

Deze special Agrofood is het vervolg op een eerdere editie Land en Tuinbouw, welke in samenwerking met LTO Nederland en productschap tuinbouw tot stand gekomen. Het doel is de maatschappij, overheden en de agrarische sector bewust te maken welke stappen en ontwikkelingen nodig zijn om aan de opkomende uitdagingen te voldoen. N-xt Fertilizers heeft haar visie hierop mogen geven. KLIK HIER

GEEN problemen met doseertechniek voor N-xt

Er zijn inmiddels vele toepassingstechnieken om vloeibare meststoffen te doseren. De mechanisatie staat niet stil en er komen steeds betere en geavanceerdere oplossingen. Voordat we een techniek kiezen is wellicht de type meststof en het doel van bemesten het aller belangrijkste om bij stil te staan.

N-xt meststoffen in maïs; efficiënt en betrouwbaar

Al vele jaren geven de vloeibare meststoffen van N-xt Fertilizers in de maïsteelt een betrouwbaar resultaat. De vele onderzoeken onderschrijven dit. Met name door de stabiele organische formulering wordt het bodemleven bespaard en blijven mineralen effeciënt opneembaar. Een goede start bepaald uiteindelijk de opbrengst en de kwaliteit, waarbij het seizoen en management ervoor zorgt dat het ook tot een goed einde wordt gebracht! 

N-xt Bladmeststof *NEW*

Deze bladmeststofformule is uniek in zijn soort. N-xt Fertilizers heeft een bladmeststof ontwikkeld met een zeer effectieve stikstof (amide) vorm. Aan deze bladmeststof is zowel een speciale fosfaatvorm als kali gebonden. Dankzij de complexe technologie is deze combinatie mogelijk. Deze bladmeststof is uiterst effectief om een aantal redenen: