Toepassing N-xt Bladmeststof


Van groei naar kwaliteit

De standaard bladmeststof van N-xt Fertilizers is de N18 Ca Mg Mn. Deze stabiele formulering blijft neutraal waardoor een hoge opnamecapaciteit ontstaat en een efficiënte verwerking van de mineralen in het gewas. Mede door zijn effectieve stikstof component doet de N-xt Bladmeststof uitstekend dienst als overbemesting in vele gewassen. Zo geeft één bespuiting van 50 ltr/ha (maximale dosering) zo'n 10 kg netto stikstof in de plant die effectief wordt verwerkt voor groei. Dit komt door de amide(stikstof) vorm in combinatie met belangrijke sporenelementen.

In diverse gewassen kan er gestart worden met de N-xt Bladmeststof als er voldoende bladmassa aanwezig is. Vaak is dit bij aanvang van de eerste ziektebestrijding. Het kan gemakkelijk gemengd worden met diverse fungiciden en insecticiden.

Standaard adviesdosering: 25-50 ltr/ha
LET OP: voor verdere aandachtspunten en doseertips KLIK HIER voor een handig overzicht.