Nieuws

Efficiënt met 'chemie' creëert balans in 'biologie'

Nu de bemestingsplannen weer worden opgemaakt, wordt ook de ruimte voor organische aanvoer duidelijk. Het belangrijkste is natuurlijk het inzicht in uw bodem. Welke capaciteit heeft deze en hoe is de kwaliteit? Met andere woorden: wat kan ik verwachten van de kunstmest die ik aanvoer?

Humusgehalte belangrijk in de bodem

Het humusgehalte in diverse gronden is de laatste 10 tot 15 jaar sterk afgenomen. In sommige gevallen is het humusgehalte zelfs gehalveerd. Dat blijkt uit diverse onderzoeken. Dat is zorgelijk. Juist humus is de best traagwerkende meststof voor uw gewassen die u maar kunt vinden. Humus is niet één op één hetzelfde als organische stof.

Bemesten in dienst van het bodemleven

Efficiënter bemesten is één van de grote uitdagingen voor de lange termijn. Dat geldt voor zowel akkerbouw als veehouderij. Zeker nu er vanuit de politiek meer druk komt op het bestaande mestbeleid. Slimmer omgaan met bestaande middelen en anders kijken naar de bodem en bodemgezondheid geven akkerbouwers en veehouders handvaten om verder te optimaliseren. “Bemesten moet in dienst staan van bodemleven en bodemgezondheid”, zegt Ate Ludwig, algemeen directeur van N-xt Fertilizers. 

Goede start voorjaar 2011

De late oogst van 2010 en het koude einde werken ook komend voorjaar door. Er zijn nog behoorlijk veel nutriënten in de grond aanwezig omdat mineralisatie op zich laat wachten. Maak hier handig gebruik van. Samen met de unieke bodemmeststoffen van N-xt kan dit zorgen voor een goede start.

Bodemonderzoek werkt kostenbesparend

Bodemonderzoek is een van de belangrijkste eerste stappen naar een vruchtbaar resultaat. Gok niet wat er in uw bodem zit, maar doe een bodemonderzoek. Zo kunt u het meest optimale bemestingsplan samenstellen. En dat werkt kostenbesparend.

Ons nieuwe logo

Onze naam 'N-xt Fertilizers' staat voor een 'nieuwe generatie meststoffen'. Meststoffen waarvan wij de overtuiging hebben, dat ze zowel voor de bodem, de plant als het milieu een duidelijke meerwaarde hebben. En dat vinden gelukkig steeds meer mensen met ons. Hun ervaringen kun je lezen op de nieuwe website (referenties).  

Subsidie op rijenbemesters tot 40%. U kunt dit aanvragen tot 15 november 2010!!

N-x Fertilizers heeft al vele jaren ervaring in de toepassingstechniek van haar vloeibare meststoffen. De techniek is de laatste jaren sterk verbeterd en rijenbemesting wordt ook steeds meer erkend als efficiënte methode. Het grootste voordeel van deze manier van bemesten is de efficiënte omgang met de mineralen. Besparingen tot 25% op mineralen stikstof en fosfaat t.o.v. traditionele manier van kunstmest strooien zijn goed mogelijk is uit proeven gebleken. Dit met behoud van kwaliteit en opbrengst!

Flex Fertilizer Nederland BV wordt N-xt Fertilizers

We hebben de knoop doorgehakt! Na ruim tien jaar vanuit een Deense franchiseformule te hebben gewerkt, staan we sinds kort volledig op eigen benen. Vanaf oktober 2010 produceren en verkopen we een ‘volgende generatie’ vloeibare meststoffen en bijbehorend advies onder de naam N-xt Fertilizers.