N-xt Fertilizers

bodem klei zand onderzoek analyse

Visie

Betere teeltresultaten en gezondere voedselproductie beginnen met een gezonde en vruchtbare bodem. Wij hebben de kennis van bodemvruchtbaarheid en –gezondheid en een hoogwaardig assortiment vloeibare meststoffen. Met de focus op vier belangrijke punten, middels onderzoek, advies en service, draagt N-xt Fertilizers bij aan een duurzame oplossing gezond voedsel.
 
1) Hogere opbrengsten
2) Kwaliteit producten
3) Betere gewasweerbaarheid
4) Gezonde bodem 

 

Missie

N-xt Fertilizers wil een bijdrage leveren aan de productie van gezond voedsel voor iedereen. We doen dat via onze kennis van bodemgezondheid en bodemvruchtbaarheid en ons unieke pakket vloeibare meststoffen. Strategische samenwerking en kennisdeling met telers, adviseurs en andere marktpartijen is essentieel. Zo kunnen we sectorbreed een bredere kijk op het belang van een goede bodemvruchtbaarheid realiseren.