Toepassing N-xt meststoffen in grasland

Het toedienen van N-xt meststoffen in grasland kan zeer gemakkelijk met de veldspuit. Wel dient hiervoor met 7-gaat doppen gespoten te worden om de meststof geconcentreerd, maar toch goed verdeeld over het perceel te krijgen. Standaard wordt er drie keer gespoten; één keer vroeg in het voorjaar als het gewas nog niet in volle groei is (meestal is dit de maand maart), een tweede keer na de eerste snede en dan nog een keer na de derde of vierde snede. Dit laatste is ook afhankelijk van de hoeveelheid drijfmest die beschikbaar is. Voor het spuiten ná een maaisnede is het belangrijk dit zo snel mogelijk te doen nadat het gras van het perceel is gehaald.

Neem gerust contact op om uw bemesting met ons te bespreken.

 

Klik hier voor aandachtspunten bij het spuiten van N-xt meststoffen in grasland


 


 

N-xt spuiten op grasland
N-xt spuiten op grasland