Nieuws

De N-xt Step richting 2019

              Klik hier voor het eindejaar overicht "The N-xt Step"          

Droogteperiode gevolgd door stikstofpiek

Een lange droogteperiode wordt vaak gevolgd door een stikstofpiek, dit geeft gevaar voor kuilgassen. Door het droge weer is de maisoogst eerder begonnen dan normaal en is er al mais ingekuild. Op enkele plaatsen in Nederland zijn er gevaarlijke kuilgassen vrijgekomen. Dit probleem speelt niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland, waar landbouwdiensten al geruime tijd waarschuwen voor dit fenomeen.

De extremen voorbij... uw bodem nog belangrijker!

De afgelopen periode heeft zich gekenmerkt door aanhoudende droogte. Volgens weerstations is 2018 het droogste jaar sinds 1976. Alleen 1921 en 1959 waren over het hele jaar gerekend droger dan 1976. Toch is er een groot verschil tussen 1976 en 2018.       

Bladmeststof met bio-actieve Silicium

Vernieuwde N-xt bladmeststoffen, nu ook mét anti-stress factor Silicium. Wij zien dat de (intensief) geteelde gewassen steeds vaker te maken krijgen met stress zoals langere periode van droogte, extreme regenval, zoutschade, gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, dalende organische stof gehalten, lagere bodemleven activiteit, onbalans in bodems en lagere bodemvruchtbaarheid, deels als gevolg van strengere  (mest) wetgeving. Het gevolg is verzwakte gewassen die gevoelig zijn voor ziekten en plagen en die vaak een lagere kwaliteit opbrengst opleveren. Als N-xt Fertilizers zijn we erin geslaagd om een formulering te maken met Silicium. Deze kunnen wij op dit moment aan onze standaard N-xt N18 bladmeststof toevoegen. Silicium is een belangrijke anti-stress factor. Lees meer….    

Neal Kinsey komt naar Nederland

en geeft een 2-daagse cursus op 5 en 6 juni 2018  

"Mijn koeien benutten het eiwit veel beter"

Ervaringen uit de praktijk met de strategie van N-xt Fertilizers en Soil Services KLIK HIER      

Kennisvideo's 'dieper graven in de grond'

Bodem en bemesting zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de reeks video's 'dieper graven in de grond' gaat N-xt Fertilizers in op de vele aspecten die spelen rondom een vruchtbare bodem en een weerbaar gewas. Hieronder vindt u een overzicht van de reeds verschenen video's.

Unieke bodemanalyses via Soil Service Int

Sinds een aantal jaar is Soil Services Int. officieel consultant van de Kinsey-Albrecht Bodemanalyses. Deze unieke analyse staat aan de basis van 40 jaar wereldwijde ervaring om gronden naar een hoger bodemvruchtbaarheidsniveau te brengen. Met name de combinatie met meststoffen en producten, die 'bodemvriendelijk' en 'plant-aardig' zijn, hebben inmiddels nieuwe inzichten en ervaringen gegeven in Nederland.

Demomiddag Maïsteelt (21 sept)

Graag nodigen we u uit voor de maïsdemo op 21 september in Vollenhove.           Voor het volledige programma en deelnemende partijen KLIK HIER!