Kennisvideo's vruchtbare bodem

'Dieper graven in de grond'

Bodem en bemesting zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. N-xt Fertilizers en N-xt Soil Services gaan in de reeks video's 'dieper graven in de grond' in op de vele aspecten die spelen rondom een vruchtbare bodem en een weerbaar gewas. Hieronder vindt u een overzicht van de reeds verschenen video's.
 

De bodem als motor van uw bedrijf

Wist u dat de bodem het maagdarmkanaal van de plant is en daarmee de motor van uw bedrijf? Marco van Gurp legt u graag uit wat daarmee bedoeld wordt en hoe bodemleven een cruciale rol speelt in het gezond houden uw gewas.


Integraal naar de bodem kijken

Bodem en bemesting zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Integraal naar bodem en bemesting kijken is het belangrijkste fundament onder uw bedrijfsresultaat. Bekijk de vijf stappen om te komen tot een vruchtbare bodem in deze video.


De bodem als koeienstal

Is de bodem te vergelijken met een koeienstal? Marco van Gurp legt u in deze video graag de gelijkenis uit! Ook komt hij met opmerkelijke weetjes. Wist u bijvoorbeeld dat 50% van een ideale bodem uit water en zuurstof bestaat?


Unieke Kinsey-Albrecht bodemanalyse

Hoe komt u tot een vruchtbare bodem met een weerbaar en goed presterend gewas? Door slimmer bemesten met de Kinsey-Albrecht bodemanalyse. Marco van Gurp gaat in deze video onder meer in op het volgende: Hoeveelheden bepalen verhoudingen en verhoudingen bepalen de opbrengst.


Plant-aardige en bodem-vriendelijke meststoffen

Bodemleven is de sleutel tot uw succes. Alles draait om bodembiologie. Het heeft een belangrijke invloed op veel processen die zich in de bodem afspelen. Hoe zorgen we ervoor dat dit bodemleven optimaal blijft functioneren? Ate Ludwig gaat in deze video dieper in op een optimaal bodemleven.

Bekijk ook andere video's van N-xt Fertilizers: