De bodem als motor van uw bedrijf

Wist u dat de bodem het maagdarmkanaal van de plant is en daarmee de motor van uw bedrijf? Marco van Gurp legt u graag uit wat daarmee bedoeld wordt en hoe bodemleven een cruciale rol speelt in het gezond houden uw gewas.