N-xt meststoffen in fijnzadige gewassen

In fijnzadige gewassen zoals zaaiuien en suikerbieten zijn ook al jarenlange ervaringen met N-xt Fertilizers meststoffen. Met name de directe benutting van mineralen en de duurwerking in het seizoen zijn grote voordelen om vloeibare N-xt meststoffen gelijktijdig met het zaaien toe te dienen. Belangrijk bij deze teelten is dat het zaaivoortje niet beschadigd wordt tijdens het zaaien. Hiervoor is een nauwkeurige afstelling van de meskouters t.o.v. de zaaikouters vereist.