N-xt Calcium in aardappelen

stoloon vorming, knolzetting

N-xt Calcium is een speciale meststof die in de aardappelteelt al een aantal jaren wordt toegepast. Deze meststof bestaat uit een stabiele ammoniumstikstof met een grote hoeveeheid opneembare Calcium en Borium. De formule is speciaal ontwikkeld om een betere kwaliteit van de knollen te verkrijgen.

We zien op veel plaatsen een duidelijke vermindering van schurft. De N-xt Calcium wordt gemakkelijk verspoten met de veldspuit (liefst met kunstmest doppen) vlak voor het frezen, dus ná het poten. Doordat er een kleine hoeveelheid stikstof wordt gegeven met deze toepassing kan deze meststof als onderdeel van de basisbemesting OF overbemesting gezien worden.

De opneembaarheid van Calcium is met name belangrijk bij het ontstaan van de stolonen en de vorming van knolletjes, zie foto. In dit stadium is het belangrijk dat het gewas Calcium kan opnemen. Door de technologie van N-xt Fertilizers is zij in staat de Calcium niet te laten reageren met mineralen in de bodem, waardoor deze opneembaar blijft voor het gewas.

Lees hier over ervaringen in de praktijk.

Lees hier de aandachtspunten op een rijtje voor N-xt Calcium bespuiting 

 

N-xt Calcium in uien en peen

Ook in zaaiuien en peen is inmiddels ervaring opgedaan met de N-xt Calcium meststof. In uien wordt er gespoten zo rond het derde en vierde pijp-stadium. Dit is de fase waarin extra stikstof een rol gaat spelen. Met een dosering van 250 ltr/ha geef je dan ook zo'n 30 kg (ammonium)stikstof, maar vooral ook een hoeveelheid opneembare Calcium en Borium wat de kwaltiteit ten goede komt.
In de peenteelt is ervaring vanuit ditzelfde principe: spuiten met N-xt Calcium in het drie tot vier bladstadium (250 ltr/ha). Daarnaast is er laatste jaren ervaring opgedaan met een spilttoepassing; Hierin wordt een bespuiting van 150 ltr N-xt Calcium vóór het ruggen frezen uitgevoerd en een 2e bespuiting in het seizoen (bij 3-4 bladstadium). Praktijkervaringen laten zien dat dit een extra kwaliteitseffect kan geven in wortelen.

 

 

 

Toepassing N-xt Calcium (standaard 250 ltr/ha) met kunstmestdoppen voor het frezen.

 

 

Onderstaand een beeld van uiteindelijk geoogste knollen wel en niet met N-xt Calcium gespoten.

Klik hier voor meer praktijkfoto's in aardappelen