Laat de aangekochte kg stikstof zorgen voor Kwaliteit van uw ruwvoer!

Publicatiedatum: 25-02-2022

In de veehouderij heeft N-xt Fertilizers diverse meststofformules ontwikkeld. Zo zijn er effectieve startmeststoffen voor de maïsteelt in de rij en hebben stabiele (organische) ammonium meststoffen in grasland laten zien dat opbrengst en kwaliteit te verhogen zijn. Met name de eerste sneden doen het erg goed, waarbij beginontwikkeling en opbouw van een goed wortelgestel cruciaal is voor de rest van het seizoen.

Praktijkonderzoek

Diverse onderzoeken in de praktijk laten zien dat N-xt Fertilizers goed scoort in opbrengst (ds/ha), zowel op zand- als kleigrond:

Wat N-xt Fertilizers veel belangrijker vindt is de kwaliteit die er mee gepaard gaat. Het doel van de N-xt meststoffenlijn is om zo effectief mogelijk een kg stikstof, via de bodem om te zetten in een kg werkelijk ruw eiwit in de plant (en dus voor de koe). We zien dat dit binnen 3 jaar kan leiden tot 10 kg méér ds per aangekochte kg stikstof! Daarvoor dient bodem en gewas in balans te komen. Maar deze meeropbrengst leidt naast extra droge stof óók tot meer kwaliteit. Het is juist deze combinatie die een goede meststof onderscheidend maakt en waarbij de échte waarde van de aangekochte kg stikstof boven water komt.

Vraag ons naar de actuele prijzen en strategie in grasland en maïs voor komend seizoen.

 

Werkelijk ruweiwit hoger met N-xt Fertilizers

N-xt Fertilizers heeft afgelopen jaar veel energie gestoken in kwaliteitsonderzoek van vele gewassen. Ook voor grasland heeft dit opmerkelijke en positieve resultaten aan het licht gebracht. Zo is er op een proefveld in Wageningen onderzoek gedaan naar het werkelijk ruweiwit van grasland gegroeid met N-xt meststoffen t.o.v. KAS.

De eiwitbepaling wordt in vrijwel alle analyses berekend, dat wil zeggen stikstof wordt gemeten en ruweiwit is daar een afgeleide van. Uit vele onderzoeken van de laatste jaren blijkt dat de rol van nitraatstikstof op bodemprocessen en eiwitopbouw in de plant niet altijd optimaal is. Mede gesterkt door de ervaringen die N-xt Fertilizers heeft in de praktijk en bevindingen van onafhankelijke adviesbedrijven, is er geconcludeerd dat de stabiele N-xt meststoffen wel eens een veel betere balans in bodem en gewas realiseren. Dit is onderzocht door een onafhankelijk laboratorium (NutriControl in Veghel), waarbij alle 20 aminozuren zijn geanalyseerd die onderdeel uitmaken van het ruweiwit. Op deze manier krijgen we een beeld van het werkelijk ruw eiwit wat een koe dus moet verwerken.

 

Conclusies

  • Hoger werkelijk ruweiwit met N-xt Fertilizers t.ov. berekende waarde
  • Hogere ruweiwit getallen op een analyse van BLGG zegt nog niets over kwaliteit
  • Teveel nitraat werkt als ballast en ziekteverhogend voor de koe
  • Balans in het totale aminozuren-patroon is belangrijker dan focussen op 2 losse aminozuren
  • Balans in bodem = balans is gewas = optimale productie koe = kostprijsverlaging! 

Voor vragen over deze onderzoeken en kwaliteitsverbeteringen van bodem en gewas neemt u gerust contact met ons op.