Meest gestelde vragen

Algemeen

Wie zijn wij?

In 2000 zijn wij als Flex Fertilizer Systeem NL (FFSNL) opgestart als franchisenemer van Flex Fertilizer System International As. In de 11 jaar waarin we werkten als franchisenemer hebben we ook onze eigen ideeën ontwikkeld. Uiteindelijk is het besluit genomen om zelfstandig verder te gaan om daarmee ook deze ideeën beter te kunnen door ontwikkelen.

Bemesting op een landbouwbedrijf is meer dan alleen meststoffen kopen in de toekomst. Het is de complexiteit van duurzaam bodembeheer met de juiste producten ondersteund. Hiervoor is bewustzijn, weten wat mijn situatie is en doel misschien nog wel het belangrijkste. N-xt Fertilizers kan u daarin ondersteunen.

Waar staat de naam N-xt voor?

De naam N-xt Fertilizers betekent 'de volgende generatie' meststoffen! (Next  = volgende / Fertilizers = meststoffen). Je spreekt het uit als 'next' maar de reden voor de schrijfwijze N-xt is terug te vinden in ons logo en beeldmerk. Hierin staat de hoofdletter N voor Nieuw, Next, (N)Stikstof, Nutriënten.....

De juiste mineralen in de kringloop zorgen voor efficiënte groei!

Is de technologie achter N-xt Fertilizers vergelijkbaar met Flex Fertilizer System?

De technologie van complexe verbindingen is volledig geïntegreerd in deze nieuwe meststoffen en verder uitgebreid met eigen ontwikkelingen.

 

Producten

Wat is het verschil met andere vloeibare meststoffen (als NTS en APP)?

Vloeibaar is niet zomaar vloeibaar! 

N-xt Fertilizers is een van de weinige meststoffen die met complexe verbindingen werken. Dit houdt in dat er geen zoute eigenschappen aan verbonden zijn. Dit in tegenstelling tot alle andere meststoffen in de landbouw (zowel korrel als overige vloeibare meststoffen).
De N-xt meststoffen gedragen zich veel meer als een bodemeigen stof waardoor de processen in de bodem niet worden verstoord maar eerder positief te beinvloeden zijn; door de juiste tekorten en extra's aan te vullen voor het gewas en de bodem! Dit geldt met de N-xt meststof voor stikstof, fosfaat en sporenelementen! (LET OP; overige meststoffen vaak maar op 1 element gericht)

Een korte omschrijving van overige vloeibare meststoffen:

Urean
Urean is 50% ammoniumnitraat en 50% ureum. Om een zelfde hoeveelheid stikstof aan het gewas te geven is over het algemeen meer stikstof in de vorm van Urean en Ureum nodig. Bij urean vervluchtigt circa 8% en bij ureum circa 15% van de stikstof als ammoniak. Dit wordt snel meer bij temperaturen boven de 20 graden. Doordat Urean en Ureum niet in een complexe verbinding zitten zijn ze erg gevoelig voor bladverbranding en omzetting door water en temperatuur in ammoniak. Dit gebeurd al in de spuittank, maar gaat zeker ook door in de bodem.
Het voordeel van Ureum (t.o.v. Urean) is dat ook hier de zouteigenschappen laag zijn.

APP
Ammoniumpolyfosfaten (APP) lossen goed op in water. Verder verschilt APP van andere NP-meststoffen door de vorm waarin fosfaat voorkomt. Bij polyfosfaten zijn de fosfaatmoleculen door verhitting en indamping aaneengeregen tot ketens. In de grond worden polyfosfaten langzaam afgebroken naar een fosfaat die opneembaar is voor de plant. De snelheid waarmee dit gebeurt wordt onder andere beïnvloed door de bodemstructuur, pH, temperatuur en hoeveelheid organische stof. Uit buitenlandse en Nederlandse onderzoeken komt echter niet naar voren dat APP beter zou werken dan andere NP-meststoffen.
Bedenk goed dat alle fosfaten zich zeer snel kunnen vastleggen in de bodem aan metalen (alluminium, ijzer, calcium etc) dit in tegenstelling tot de fosfaat uit N-xt fertilizers!!
 
Anasol
Anasol bevat 11-15% stikstof en 5-6% zwavel. Deze vorm wordt veel toegepast door Gromes Plender uit IJselmuiden. Anasol is een mengsel van ca. 33% ammoniumnitraat, ook wel ammonsalpeter genoemd en 21% ammoniumsulfaat, ook wel zwavelzure ammoniak genoemd. Hierdoor ontstaat een stikstof-oplossing met een gehalte van rond de 15 procent. Door toediening met de spaakwielbemesters wordt steeds een dot kunstmest als een soort depot in de grond gebracht. Er treedt vaak wortelverbranding op rond deze plek, door de verhoogde concentratie van ‘zouten’. Hiermee wordt ook het bodemleven aangetast. Mede door de invloed van bodemprocessen wordt ook hier de stikstof snel in nitraat omgezet (omdat het niet beschermt ligt), waardoor uitspoeling en versnelde opname leidt tot negatieve (bodem)processen.
 
NTS
NTS is een vloeibare meststof op basis van ureum, ammoniumnitraat en ammoniumthiosulfaat. Vergeleken met Urean is deze meststof wat minder vatbaar voor
verliezen in de vorm van ammoniak. NTS is instabiel door de aanwezige vorm van ammoniumnitraat, deze werkt als KAS (maar dan vloeibaar). In het vroege voorjaar zal een deel van het ammonium opgenomen worden, maar zodra de temperaturen stijgen en het bodemleven actief wordt vindt de omzetting naar nitraat plaats en is het hoofdzakelijk nitraat wat opgenomen wordt. Hiervan kennen we inmiddels de negatieve processen die daarmee in gang worden gezet en leiden tot slechte eiwitmoleculen! 

LET OP: Door alle verschillende namen meststoffen bent u wellicht de weg kwijt. Weet dat alle merken vloeibare meststoffen die u in de markt tegenkomt (behalve N-xt), allemaal combinaties zijn van bovengenoemde vier meststoffen! 

Waarom is de N-xt Bladmeststof zo efficiënt?

Door de technologie van N-xt Fertilizers zijn wij in staat om ook voor bladvoeding een uiterst veilige meststof te maken. In tegenstelling tot de wortels van een plant, die enkel geladen elementen opnemen, kan het blad alleen maar electrisch neutrale elementen opnemen. Het is dan ook belangrijk dat de formulering van een bladmeststof neutraal blijft. een voorbeeld:

Mangaansulfaat bestaat uit mangaan (+ geladen) en sulfaat (- geladen. Afzonderlijk kunnen ze dus niet worden opgenomen door het blad maar aan elkaar gekoppeld wel! Nu hebben (goedkopere) sulfaat-bladmeststofffen de neiging om vrij snel te reageren met water en temperatuur tot twee afzonderlijke elementen. U ziet dus dat de efficiëntie en opnamecapaciteit daarmee laag is. 

Mangaansulfaat in een (duurdere) chelaat-bladmeststof werkt weer anders. Zij gebruiken een chemische drager die het mangaan-element incapselen. Hierdoor blijft het neutraal en kan het moeilijker een reactie aangaan om weer positief geladen te worden. Echter als het opgenomen is door het blad kan de plant niets met de chemische drager en wordt uitgescheiden. Het mag duidelijk zijn dat dit een negatief effect heeft op het bodemleven (net als Entec, Piadin en soortgelijke producten)

Mangaansulfaat in de N-xt Bladmeststof zit gebonden in zijn complexe verbinding. Hierdoor is de formulering neutraal en stabiel. Tevens dient de mangaan én de sulfaat als voeding voor de plant en komt ook de stikstof als amide (ureum immers basis van de N-xt technologie) beschikbaar. Mede hierdoor kan een bladbespuiting met N-xt Fertilizers als perfecte stikstof correctie mét sporenelementen dienen in het seizoen. (zie praktijkervaringen)

 

 

Waarom hebben jullie altijd sporenelementen toegevoegd?

N-xt Fertilizers staat voor meststoffen die samenwerken met de natuurlijke processen. Deze processen vinden eerst plaats in de bodem waarna het resultaat (voedingstoffen) beschikbaar komen voor de plant. Besef dat uw gewas meer dan 42 voedingsstoffen opneemt om tot een goede opbrengt en kwaliteit te komen. Bedenk ook even dat we tot nu toe (laatste 50 jaar) zeer eenzijdig bemest hebben met N-P-K. Dus u zou wel eens een tekort van enkele elementen kunnen hebben......

Zoals op onze pagina "wat is uw beperkende mineraal" te lezen is, gaat het om heel veel interacties in de bodem waar sporenelementen een rol spelen. Vaak gaat het niet eens om een tekort op de analyse te compenseren maar om het besef dat belangrijke processen nu eenmaal dát element nodig hebben (ook al is het aanwezig op het analyse rapport).

Belangrijke sporenelementen die wij standaard toevoegen zijn:

  • Borium, Zink en Zwavel in onze bodemmeststoffen
  • Calcium, Magnesium en Mangaan in onze bladmeststoffen
  • Overige elementen zoals; Koper, Selenium, Molybdeen, Natrium, IJzer etc kunnen we ook toevoegen.

Klik hier voor de tabel van sporenelementen met functies.

Wat is de EC waarde van de meststoffen van N-xt Fertilizers?

De EC waarde is een uitdrukking van de elektrische geleidbaarheid (Electric Conductivity) van materialen. De eenheid daarvan wordt weergegeven in mS/cm. In water treedt geleiding op wanneer er zouten of zuren aan toegevoegd worden. De traditionele metsstoffen bestaan voornamelijk uit zouten. De meststoffen van N-xt Fertilizers bestaan hoofdzakelijk uit zuren die de EC bepalen. De EC waarde van N-xt kan dus niet 1 op 1 vergeleken worden met EC waarde van traditionele meststoffen omdat de geleidbaarheid van de meststof op een andere manier tot stand is gekomen.

Door de unieke chemische opbouw van onze meststoffen ligt de EC waarde lager dan de meeste conventionele meststoffen. De EC waarden liggen tussen de 0,5 - 0,6 mS/cm

Waarom wordt er Zink in de maïsmeststof geadviseerd?

Zink stimuleert de aanmaak van hormonen die op hun beurt weer de wortelontwikkeling ondersteunen. Daarnaast zorgt Zink voor een betere doorlaatbaarheid van het wortelstelsel en zo voor een betere opname van de benodigde bodemmineralen.
Maïs is een subtropisch gewas die moeite heeft met de beginontwikkeling onder koude omstandigheden. Om toch een goede wortelontwikkeling te stimuleren is een goede fosfaatgift belangrijk bij dit gewas. Deze fosfaatgift bemoeilijkt tegelijkertijd de Zink opname uit de bodemmineralen. Om dit te compenseren wordt vaak geadviseerd om Zink mee te geven in de startbemesting. Een Zink gebrek in Maïs is vaak te zien aan het niet helemaal volgroeien van de maïskolven.
 

Toepassingen

Waarom moeten N-xt bodemmeststoffen bij voorkeur als rijenbemesting worden toegediend?

De meststoffen van N-xt Fertilizers bestaan uit complexe ureumverbindingen met de eigenschap dat deze de mineralen, in deze verbinding, beschermt tegen de invloeden van de bodem.
Het is ten slotte de bedoeling om de stikstof zo lang mogelijk als ammonium beschikbaar te houden en te voorkomen dat het fosfaat niet wordt gefixeerd in de bodem.
Deze bescherming is beter wanneer de meststof geconcentreerd aanwezig is in de bodem. Bij het spuiten is dit niet het geval en zal het bodemleven de meststof sneller afbreken waardoor de complexe verbinding verdwijnt.
Over het algemeen kunnen we zeggen dat wanneer de pH in de bodem hoger is, de bescherming sneller wordt afgebroken en daardoor de concentratie steeds belangrijker wordt.

Kan de N-xt bladmeststof gecombineerd worden met gewasbeschermingsmiddelen?

Over het algemeen is het geen probleem om de Folium N-xt bladmeststof te combineren met de meeste bestrijdingsmiddelen. Pas op bij de volgende situaties:

  • Maak geen cocktail van teveel verschillende middelen. Hoe meer middelen gemengd worden hoe hoger het risico wordt op schade.
  • Vermijd het gebruik van oliehoudende middelen in combinatie met de Folium N-xt bladmeststoffen, dit in verband met het uitvloeien naar de bladranden.
  • Wanneer behandelingen niet gecombineerd kunnen worden om voornoemde redenen, dan minimaal 3 dagen tussen de bespuitingen laten zitten. Hierdoor heeft het gewas de gelegenheid de waslaag op het blad opnieuw aan te maken. Bij te kort op elkaar volgende behandelingen kan door een beschadigde waslaag weer bladverbranding optreden.
  • Zorg altijd voor een fijne druppelgrootte met zo weinig mogelijk water. De bladmeststof moet immers óp het blad terecht komen. Daarbij is fel zonlicht geen probleem.

Geeft de N-xt bladmeststof risico op bladverbranding?

Wanneer onze bladmeststoffen goed toegediend worden loopt U geen risico op bladverbranding. De minste risico’s worden gelopen wanneer deze meststoffen puur toegediend kunnen worden. Helaas is dit niet altijd mogelijk door de lage doseringen en dient het met water verdund te worden.
Wanneer dit nodig is moet op de volgende punten gelet worden:

  • De pH in de spuitvloeistof mag niet boven de 5,5 komen. Wanneer leidingwater of andersoortig water wordt gebruikt met een pH van boven de 6,0 dient de spuitvloeistof aangezuurd te worden. Voor dit doel zijn verschillende middelen beschikbaar. De N-xt FertiFix kunt u daar uitstekend voor gebruiken.
  • De EC van het gebruikte water mag niet te hoog zijn. Door een verhoogde Chloor gehalte kan dan schade ontstaan.
  • De mengverhouding van water/meststof bij voorkeur niet boven de 3/1 om aflopen naar de randen te voorkomen. Het gewas dient om deze reden dan ook droog te zijn tijdens de bespuiting en minimaal 4-5 uur nadien, dus niet vlak voor een regenbui gaan spuiten. Ook een bespuiting laat op de avond kan bij vroeg intredende dauw de oorzaak zijn van aflopen naar de randen met de kans op bladrand verbranding.

Links

Onafhankelijk advies veehouderij

Bedrijven waar N-xt Fertilizers samen kennis en onderzoek mee op heeft gebouwd spelen een belangrijke rol ook voor u als veehouder. De kringloop gedachten is cruciaal; bodem en bemesting kunnen we dan ook niet meer los zien van diergezondheid en melkproductie. Onafhankelijk advies blijft uiteraard belangrijk, vraag gerust naar de ervaringen bij:

AgriVAK (advies in de veehouderij) 

DMS Advies

 

Gebruiksnormen mestbeleid?

In deze link vindt u de tabellen met alle normen die u nodig heeft om uw gebruiksruimte te berekenen. Ook vindt u hier de tabellen met stikstofbehoeftige gewassen en vanggewassen, de tabel met omrekennormen varkens- en pluimvee-eenheden en de tabellen met uitrijdperioden.

KLIK HIER!

Waar kan ik Bodemanalyses uitvoeren?

Sinds 2017 is Soil Services officieel counsultant voor deze Kinsey-Albrecht Bodemanalyse in Europa. Hiervoor hebben wij een langjarige opleiding gevolgd bij Kinsey Agricultural Services in U.S..

Soil Services Int. stuurt deze monsters via Kinsey Agricultural Services naar een laboratorium in U.S.. Daar worden volgens de officiële Dr. Albrecht regels de monsters geanalyseerd. U ontvangt van Soil Services een praktisch advies op één A4. Hierop staan de omgerekende hoeveelheden producten (die in NL verkrijgbaar zijn) om uw bodem in balans te krijgen!

Voor meer informatie download hier de leaflet voor meer informatie.

Als u bodemmonsters zou willen opsturen kunnen deze gestuurd worden naar:

Soil Services Int.
Postbus 104
8250 AC  Dronten

 

Is er ook advies over N-xt meststoffen bij mij in de buurt?

Op de pagina 'Advies' staan alle contactpersonen, referenties en verkooppunten. U kunt middels de filter aan de linkerzijde uw gebied aangeven of zoeken op plaatsnaam.

KLIK HIER! 

 

Heeft u een vraag?

Laat het ons weten!

KLIK HIER om uw vraag te stellen, wij zullen u zo snel mogelijk antwoord geven en de vraag in deze rubriek plaatsen. Alvast bedankt.