Bodem als eerste maag van de koe

Smakelijk gras met een goede structuur en een uitgebalanceerde voederwaarde, een gezonde veestapel en kwaliteitsmelk. “Het één volgt bijna automatisch uit het ander”, legt Marco van Gurp uit. “Maar het begint allemaal bij de bodem.” Het belang van een optimale bodemvruchtbaarheid en bodemgezondheid wordt volgens de bemestingsspecialist door veel veehouders steeds meer begrepen. “Eigenlijk is de bodem de eerste maag van de koe. Daar gebeurt het.“

“De bodem is de motor van het veehouderijbedrijf. Dat wordt wel eens vergeten. Structuur, chemie en biologie in de bodem zijn de tandwielen die deze motor aandrijven. De organische stof is hierin het oliepeil.” Op deze manier legt Van Gurp uit dat alle factoren die van invloed zijn op de bodemvruchtbaarheid elkaar beïnvloeden en grote effecten hebben op de gewasgroei en nog meer op de gewaskwaliteit. 

Van Gurp: “Het is niet het gewas dat je bemest maar de bodem. Zeker nu het gebruik van dierlijke mest en kunstmest steeds verder wordt teruggedrongen.” De bodem moet steeds meer op eigen kracht, via de aanwezige organische stof en het bodemleven, haar vruchtbaarheid op peil houden. “Als je deze processen optimaal ondersteunt, bereik je de beste resultaten. De bodem weer voor je laten werken dat is uitdaging! Met onze ´N-xt Meststoffen´ sturen wij op grasopbrengst, graskwaliteit, gewasweerbaarheid en een gezonde bodem. Dit zijn de vier pijlers onder de visie van N-xt Fertilizers op toekomstgericht bemesten. 

 

Grasopbrengst

Praktijkproeven, waarin de resultaten van bemesting van grasland met KAS en N-xt Fertilizers worden vergeleken, leveren opzienbarende resultaten op. Zo zien we bij gebruik van de meststoffen van N-xt Fertilizers zowel boven als ondergronds een veel betere gewasontwikkeling. Bij meerjarig praktijkonderzoek in Friesland, waarbij de effecten van vier verschillende meststoffen zijn vergeleken, realiseerden de meststoffen van N-xt Fertilizers steevast de hoogste drogestof opbrengst per hectare. Ook bij proeven in Overijssel en Drenthe is dit het geval. 

Graskwaliteit

Naast extra opbrengst staan N-xt meststoffen ook garant voor een betere graskwaliteit. Uit uitgebreide analyses van het aminozurenpatroon van gras bemest met N-xt en KAS zien we grote verschillen. Onafhankelijk onderzoek laat zien dat bij de analyse van al deze 20 aminozuren in het ruw eiwit, het vooral draait om de totale balans van al deze aminozuren. De belangrijkste conclusie, die aansluit met de bevindingen uit de praktijk, is dat het werkelijk ruw eiwit veel hoger ligt t.o.v. het berekende. Hierdoor heeft gras bemest met N-xt dus een veel effectiever eiwit, waardoor 'ballast' niet hoeft te worden verwerkt door de koe. Non Proteïn Nitrogen is voor koeien veel minder waardevol als bouwsteen voor de vorming van dierlijke eiwitten (melk of vlees), het is de gemeten stikstof dat geen eiwit is!

Dit alles maakt duidelijk, dat bij een slechte balans tussen aminozuren in het aangeboden eiwit, dit eiwit in het dier minder goed wordt benut. Alleen de complete set aminozuren levert het gewenste dierlijke eiwit, zowel voor de opbouw van het dier als voor het eiwit in de melk. Deze balans is duidelijk beter met N-xt Fertilizers.

Gewasweerbaarheid

Wat later in het groeiseizoen krijgt grasland vaak te maken de zogenoemde 'zomerdip', vaak ten gevolge van droogte, hitte of nattigheid. Een actief en gezond gewas is hier veel beter tegen bestand. Daarom is de vroege voorjaarsbemesting van grasland met goed opneembare fosfaat en zwavel erg belangrijk. Dit maakt het gewas actief en weerbaar. In stressvolle periodes is het dan ook lang niet altijd de stikstof die tekort is, maar bijvoorbeeld een juiste zwavelcomponent. Wij adviseren vaak om bij de bemesting extra vloeibaar organisch zwavel mee te spuiten. Dit bevordert het omzettingsproces van stikstof naar groei. Daarnaast maakt het het gewas weerbaarder tegen bijvoorbeeld roestaantasting. Gebruik van 2-4 ltr N-xt Ferti-S per hectare laat vaak al grote verschillen zien. Dit product bevat door bacteriën geproduceerde biologische zwaveldeeltjes, die kleiner zijn dan de huidmondjes van het gras. Hierdoor wordt het product zowel door de bodem als door het gewas heel goed opgenomen. 

Gezonde bodem

N-xt Fertilizers onderzoekt op een proefveld in Wageningen al een aantal jaren de effecten van haar meststoffen ten opzichte van andere meststoffen op de bodemkwaliteit. Hierbij wordt gekeken naar opbrengst, kwaliteit en diverse bodemaspecten. Daarnaast heeft N-xt Fertilizers afgelopen najaar op deze proefvelden onafhankelijk onderzoek laten doen naar de bodembiologie. Hierbij is de bodembiologie van de met N-xt bemeste percelen vergeleken met de met KAS bemeste percelen. Uit dit onderzoek komen een paar interessante bevindingen naar voren. Zo blijkt er een verschil te bestaan voor de indicator ‘ratio actieve bacterie biomassa/totale bacterie biomassa’. Deze waarde ligt voor de met N-xt bemeste percelen hoger, dan bij de met KAS bemeste percelen. Van Gurp: “Dit betekent dat het gebruik van N-xt meststoffen waarschijnlijk zorgt voor een hogere actieve bacterie biomassa, dan bij gebruik van KAS-meststoffen.” Ook is de totale schimmel/bacterie-ratio bij de N-xt toepassingen hoger dan bij KAS. Dit geeft aan dat N-xt Fertilizers zorgt voor een verhouding tussen schimmels en bacteriën die meer in balans is. Een veelbelovend resultaat.

Unieke technologie
De meststoffen van N-xt Fertilizers zijn geproduceerd volgens een unieke technologie, die ervoor zorgt dat de juiste stikstofvorm (ammonium) en goed opneembare fosfaat op een natuurlijke (organische) manier beschikbaar blijft voor het gewas en actief kunnen worden opgenomen. De meststof gebruikt ureum als basis om andere mineralen op een natuurlijke manier te binden. Het spoelt niet uit en is vriendelijk voor de plant. Het gedraagt het zich niet als zout in de bodem, wat veel andere meststoffen wel doen. 

Derogatie 2015
Door de derogatiewetgeving mag fosfaatkuntmest niet meer worden aangevoerd, maar juist fosfaat is het belangrijkste mineraal in de vroege beginontwikkeling van elk gewas. Door de technologie van N-xt Fertilizers zijn zij in staat om bacteriën en schimmelactiviteit mee te geven met de meststoffen. Dit is uniek want vele plantverstekers die 'biologisch' werken overleven de zoute omgeving van traditionele meststoffen niet. De 'RS' formulering in de meststoffen is speciaal ontwikkeld voor de veehouderij om fosfaat dat in de bodem zit en vanuit de organische mest beter te laten werken. Dit gebeurd door actieve plantextracten mee te geven met de meststof.

Wilt u hier meer over lezen, klik hier

 

Toekomstgericht bemesten
“Met N-xt meststoffen bemest je de bodem en het gewas tegelijk”, aldus van Gurp. “De producten vergroten de kracht van de bodem om zelf extra opbrengend vermogen te realiseren. Ze stimuleren het bodemleven in plaats van dat ze het lam leggen. Hiermee ben je als veehouder in staat om ‘plant-aardig’ te werken en bodemprocessen hun gang te laten gaan op weg naar die juiste balans. Uiteraard vergt het totale bodembeheer meer acties waar ook N-xt Fertilizers u in kan adviseren. Dat is samen toekomstgericht bemesten.” 

Voor meer informatie over N-xt Fertilizers 
Marco van Gurp 
+31 (0)6 10 554 238 | marco@n-xt.com