N-xt NKS - vloeibare kali via het blad

We zien steeds vaker een kaligebrek bij gewassen. Kali is voor veel gewassen belangrijk. Het speelt een essentiële rol in tal van processen in de plant, zoals: waterhuishouding, fotosynthese, stevigheid en stressbestendigheid. Tekorten leiden niet alleen tot opbrengstderving, maar ook tot kwaliteitsverlies.

 

N-xt NKS verbetert opbrengst en kwaliteit

N-xt NKS bevordert de opbrengst per hectare door hogere groeisnelheid. Daarnaast heeft het een positieve invloed op de gewaskwaliteit door:

  • een positieve invloed op de gewaskwaliteit door:
  • een hoger suikergehalte (°brix)
  • een mooiere kleur (anthocyanen en carotenen)
  • een betere schilkwaliteit (celwanden)
  • een verbeterde aanmaak van suikers (zetmeel)

 

N-xt NKS effectief

De Kali voorziening via N-xt K bladmeststof is zeer effectief. 20 Liter (30 kg) N-xt K is gelijkwaardig aan 100 kg patentkali. N-xt K heeft dus minstens een 3x hogere efficiëntie dan de gangbare kalibodemmeststoffen. Bij hoge kaligiften (o.a aardappel, bieten, uien, peen, vollegrondsgroenten) is een splitsing van de kaligift aan te bevelen. Hierdoor ontstaat er een betere balans tussen kali enerzijds en calcium en magnesium anderzijds.

 

N-xt NKS advies (algemeen):

N-xt K is toepasbaar op vrijwel alle gewassen en zal met name in de tweede helft van het groeiseizoen zijn effectiviteit en functie bewijzen. Het advies is dan ook om vanaf het bollen/ verdikken van de vrucht 2 tot 4 keer zo'n 4 tot 5 ltr/ha mee te spuiten. Menging met diverse gewasbeschermingsmiddelen is NIET mogelijk.