N-xt NKS - vloeibare kali via het blad

We zien steeds vaker een kaligebrek bij gewassen. Kali is voor veel gewassen belangrijk. Het speelt een essentiële rol in tal van processen in de plant, zoals: waterhuishouding, fotosynthese, stevigheid en stressbestendigheid. Tekorten leiden niet alleen tot opbrengstderving, maar ook tot kwaliteitsverlies.

 

N-xt NKS verbetert opbrengst en kwaliteit

N-xt NKS bevordert de opbrengst per hectare door hogere groeisnelheid. Daarnaast heeft het een positieve invloed op de gewaskwaliteit door:

  • een hoger suikergehalte (°brix)
  • een mooiere kleur (anthocyanen en carotenen)
  • een betere schilkwaliteit (celwanden)
  • een verbeterde aanmaak van suikers (zetmeel)
  • door de biologische zwavelcomponent heeft het ook een weerbaarheidseffect op schimmels
  • en de stikstofvorm wordt in de optimale vorm opgenomen

 

N-xt NKS effectief

De Kali voorziening via N-xt NKS bladmeststof is zeer effectief. 15 Liter (20 kg) N-xt NKS is gelijkwaardig aan 100 kg patentkali. N-xt NKS heeft dus minstens een 5x hogere efficiëntie dan de gangbare kali-korrelmeststoffen. Bij hoge kaligiften (o.a aardappel, bieten, uien, peen, vollegrondsgroenten) is een splitsing van de kaligift aan te bevelen. Hierdoor ontstaat er een betere balans tussen kali enerzijds en calcium en magnesium anderzijds.

 

N-xt NKS advies (algemeen):

N-xt NKS is toepasbaar op vrijwel alle gewassen en zal met name in de tweede helft van het groeiseizoen zijn effectiviteit en functie bewijzen.
Het advies is dan ook om vanaf het bollen/ verdikken van de vrucht:

  • 3 maal 5 ltr/ha mee te spuiten
  • Menging met diverse gewasbeschermingsmiddelen is NIET mogelijk!

In een schema waar de standaard N-xt N18 Ca Mg Mn (bladmeststof) wordt gebruikt, bijv in aardappelen en uien, adviseren wij om vanaf het bollen en/of bulken van de vruchten 3x 'om en om' de N-xt NKS bladmeststof te spuiten in plaats van de N-xt N18 bladmeststof. Hiermee creëer je een mooie balans van kaliopname en stikstofgift met de noodzakelijke sporenelementen.