N-xt meststof zonder fosfaat i.v.m. derogatie

In verband met de huidige fosfaatproblematiek vinden er voor een aantal gewassen grote veranderingen plaats. Zo mogen veehouderijbedrijven die aan de derogatie-eisen willen voldoen, geen kunstmestfosfaat meer gebruiken op grasland en maïs. Om optimale teeltomstandigheden te realiseren, heeft N-xt Fertilizers een aantal meststofformules aangepast en gecombineerd met de nieuwste ontwikkelingen: het toevoegen van unieke Root Stimulators (RS) om wortelgroei en beginontwikkeling te bevorderen. Feitelijk draait het om het activeren van de natuurlijke processen van fosfaatbenutting.

Ervaringen 2015

Afgelopen jaar zijn in zowel de maïsteelt als in grasland de toevoeging 'RS' veelvuldig toegepast. Wat opviel was het duidelijk meer vertakte wortelstelsel van het gewas. Zowel de dikkere hoofdwortels die ontstonden als de vele vertakkingen van uiteindelijk de haarworteltjes gaven mooie verschillen (zie foto's). Opbrengstmetingen hebben laten zien dat er met de RS toevoeging ook een meeropbrengst te behalen is. Op dit moment zijn het nog enkel op praktijkschaal getoetste gegevens.

Bovengronds zijn de waarnemingen minder zichtbaar, maar het mag duidelijk zijn dat deze energie ondergonds benut moet worden om fosfaat beter te laten opnemen. Dat het gewas hierdoor weerbaarder wordt zal in een stresvol zomerseizoen zeker tot uiting gaan komen.

 

Bovenstaande foto: rechts met RS toevoeging (meer vertakkingen en steviger wortelpakket - links zonder RS

 

 

Nieuwe ‘RS’-formules

De formulewijzigingen die N-xt Fertilizers heeft gemaakt, hebben betrekking op de formules met 2% fosfaat. Formules die al waren geoptimaliseerd voor minimale fosfaattoediening zoals bijvoorbeeld de N-xt NP 24-2 S Nitr. voor grasland en de N-xt NP24-2 B Zn voor maïs. Door het fosfaat eruit te halen en de extra ‘RS’ toevoeging zullen deze nieuwe meststoffen voor diverse gewassen toepasbaar zijn, dáár waar geen extra kunstmestfosfaat gewenst is.

Onderzoek

De toevoeging RS is de afgelopen jaren getest in de maïsteelt en kan vanaf nu exclusief met de N-xt technologie gebruikt worden voor dit type formules. Voor grasland en de maïsteelt zijn deze formules belangrijke ontwikkelingen om wortelgroei en beginontwikkeling te optimaliseren, rekening houdend met de huidige wet- en regelgeving. Uiteraard kunnen dezelfde formules ook zonder de ‘RS’ toevoeging en zonder fosfaat geleverd worden. Voor vragen neem gerust contact met ons op.

 

Download hier de adviezen van de N-xt 'RS formules'

Onderzoek ‘RS’ toevoeging in maïs. Links onbehandeld, rechts behandeld. Bron: Pireco®