Ferti-Life

Het product Ferti-Life is gebaseerd op de werking van de toegepaste enzymen. Niet zozeer op de vertering (zoals Ferti-Soil) maar op herstel van de bodembiologie in het algemeen. Het bevorderd de juiste groepen organismen. Hiermee heeft het een perfecte synergie met de andere producten uit de Ferti-lijn en versterken ze elkaar.

Weten welke groepen is niet direct het doel, maar weten welke enzym reacties je wilt bevorderen of vertragen daar draait het om met Ferti-Life. Bij elk enzymmatisch proces binnen de bodembiologie is een specifiek sporenelement betrokken. Is deze niet aanwezig dan zal dit proces niet plaatsvinden. Hiermee kunnen we dus direct de link leggen met de bemesting; mineralen die zich organisch en bodemvriendelijk gedragen. Bij de juiste toepassing van deze combinaties (bemesting en omstandigheden creeëren) zal het gevolg zijn dat een herstel van de schimmel/bacterie ratio, een betere bodemstructuur, betere doorwortelbaarheid en het bevorderen van het nuttige bodemleven mogelijk is.

Ferti-Life is een basisproduct dat bijdraagt aan de juiste bodemomstandigheden voor de biologie. Steeds groter wordende problemen zoals fusarium, bladvlekkenziekten in mais, suikerbieten enz. moeten in het najaar al worden aangepakt. Dat wil zeggen de omstandigheden waarin gewasresten verteren en de biologie beter- en kan doorontwikkelen in de winter is het allerbelangrijkste. Hier wordt de weerbaarheid voor het volgende groeiseizoen gemaakt.

Advies: 20 ltr/ha

  • Zo vroeg mogelijk in seizoen of najaar spuiten volvelds (fijne druppel met veel water)
  • Kan gemengd worden met N-xt Calcium
  • Kan met vroege onkruidbestrijding mee gespoten worden

  

Hieronder zijn in een tabel de verschillen tussen Ferti-Soil en Ferti-life weergegeven:


 

 

 

 

Belangrijkste eigenschappen op een rij:

  • Bevat elementen die het groeisignaal aanzetten voor schimmelontwikkeling

  • Meer schimmelactiviteit is meer omzetting van organisch materiaal in humus

  • zorgvuldig geselecteerde micro elementen zoals B, Mn, Fe en Zn (voeding voor bodembiologische processen)

  • Bevat organische zuren en plant extracten die voor de groei van microflora zorgen

  • Bodem conditioner die zichtbare structuurverbetering oplevert

  • Bevordert de nuttige bodembiologie

  • Bevat lignosulfonaten die belangrijk zijn voor het herstel van de structuur en het complex dat ze vormen met bodemdeeltjes

 

 

Ferti-Life in de praktijk: effect op bodemorganismen