Proefveldonderzoek in Wageningen

Op deze pagina kunt een samenvattingen van de onderzoeksresultaten terugvinden die opgedaan zijn in Wageningen. N-xt Fertilizers heeft hier een meerjarig onderzoek lopen in grasland om naast opbrengsten, ook de kwaliteit van het geoogste product te beoordelen alsmede de effecten op de bodembiologie te onderzoeken.

 

3 jaar onderzoek op rij

We hebben voor de resultaten vanaf 2015 een vergelijking gemaakt van de drie laatste jaren. Sinds de herinzaai van het perceel in 2010, nadat het 10 jaar braak heeft gelegen, hebben we gezien dat het groeiverschil de eerste 2 jaar nauwelijks verschillen gaf. In het derde jaar zagen we dat de N-xt strategie er duidelijk bovenuit begon te stijgen. Het is ook in dat jaar dat we de bodembiologie hebben bekeken. De laatste 3 jaar kunnen dan ook wel als topproductie jaren gezien worden waar de verschillen gemaakt kunnen worden.

Grotere efficiëntie per kg stikstof

De eerste grafiek laat zien dat de N-xt strategie een duidelijke meeropbrengst laat zien in droge stof productie. In de 2e grafiek is dit weergegeven als meeropbrengst droge stof per kg stikstof. Dus wat krijgt u terug voor een kg stikstof die u aankoopt!

 

 


 

Hogere opbrengst, maar ook kwaliteit

De gemiddelde meeropbrengst met een kg stikstof uit N-xt meststoffen geeft niet alleen meer ruw eiwit in het kuilgras maar zal ook vanwege de hogere kwaliteit beter benut worden. We hebben in voorgaande jaren de aminozuurbalans tussen N-xt en KAS genalyseerd, hieruit bleek dat de verhoudingen van alle aminozuren (die leiden tot een volwaardig eiwit) veel beter in balans waren bij N-xt bemest gras dan bij KAS. Anders geredeneerd; er bleek veel meer stikstof in het KAS bemest gras te zitten dat niet als eiwit aangemerkt kon worden. Dit leidt onherroepelijk tot voerinefficiëntie en problemen in de veestapel. Uiteindelijk dienen we al deze factoren mee te nemen in het rendement van een geslaagde bemesting van het grasland.

 

 

Onderzoek 2014

In onderstaande grafiek staan de Droge Stof (DS) resultaten van het 4e jaar onderzoek in Wageningen.

 

In onderstaande grafiek is weergegeven de effectieve productie per kg N. Dit is het totaal inclusief drijfmest.

 

Wat tevens te zien is in bovenstaande grafiek is kracht en efficiëntie van de N-xt bladmeststof in grasland. Helaas zal dit nog geen praktijk worden temeer omdat er 3x per snede wordt gespoten. Het laat echter wel zien dat we qua stikstof efficiëntie nog grote stappen kunnen maken!

 

KLIK HIER voor een download van eerdere onderzoeken en een beschrijving van het kwaliteitsonderzoek eiwit met N-xt fertilizers.

 

 

Onderzoek 2013

In onderstaande grafiek staan de Droge Stof (DS) resultaten van het 3e jaar onderzoek in Wageningen. Het eerste jaar zagen we gemiddeld een gelijke opbrengst. In het tweede jaar gaf de N-xt bemesting in alle herhalingen al een plus in de opbrengst DS.

 

 
In onderstaande grafiek is weergegeven de effectieve productie per kg N. Dit is het totaal inclusief drijfmest. De onderste grafiek laat zien dat als we de drijfmest hier ook uit filteren, de effectiviteit van alleen de stikstof uit kunstmest overblijft. Hierdoor is goed te zien wat de effectiviteit is van een kg stikstof uit N-xt Fertilizers t.o.v. KAS:
 
 

 

 

Praktijkonderzoek (droge stof opbrengsten)

Onderstaand vindt u een aantal praktijkonderzoeken die in 2013 zijn uitgevoerd in samenwerking met onze dealers en loonwerkers.