Verschillende N-xt bladmeststoffen

N-xt bladmeststof

Inmiddels zijn er de afgelopen jaren diverse bladmeststof formuleringen gemaakt door N-xt Fertilizers. Vaak voor specifieke doeleinden, maar veelal zien we ook dat de veranderende omstandigheden vragen om specifieke toepassingen. Hier ligt dan ook de kracht van de N-xt Technologie om hierop in te kunnen spelen. Een overzicht van de belangrijkste bladmeststof formules:

 

N-xt N18 Ca Mg Mn

Dit is al jaren de standaard en meest gebruikte bladmeststof formulering die gespoten wordt. Deze is toepasbaar in vrijwel alle gewassen en geeft naast effectieve stikstof (in amidevorm) de belangrijkste sporenelementen mee in één bespuiting. Klik hier voor meer adviezen en doseertips.

N-xt N18 Mg S

Deze formulering wordt het meest toegepast in de graanteelt als overbemesting. Een effectieve stikstof die bij droogte veel efficiënter kan werken dan KAS korrels strooien in de fase rond het vlagblad. De zwavel is belangrijk voor de eiwitopbouw tijdens het vullen van de graankorrels en de magnesium houdt het bladgroen en daarmee de fotosynthese optimaal in conditie.

N-xt N18 Ca Mg Mn + Si

De standaard bladmeststof mét bioactieve silicium. Wij kunnen desgewenst in meerdere formuleringen deze silicium inbouwen. Silicium is een belangrijke anti-stress factor die de weerbaarheid en kwaliteit van gewassen sterk verbetert. Bioactieve silicium heeft daarnaast een positieve werking op de fysiologie van de plant, bevordert de calcium opname en stofwisseling en versterkt de afweerreactie bij een insectaantasting. Lees meer hierover op deze webpagina.

N-xt N11 Mg Mn Cu B Zn

Deze formulering met meer sporenelementen is ontstaan door het inzicht en de behoefte die voortkomt uit diverse bodemanalyses die wij uitvoeren middels de Kinsey-Albrecht Analyse. Deze belangrijkste sporenelementen blijken in veel gevallen te weinig aanwezig te zijn in een bodem. Om deze tekorten, op gewasniveau en op korte termijn te kunnen aanvullen is deze bladmeststof zeer geschikt.

N-xt N8 Mg Mn

De formulering voor gewassen waar een iets lagere stikstofdosering is gewenst maar wel een extra hoeveelheid magnesium en mangaan wenselijk is. Deze formulering maakt het mogelijk om iets hogere percentages Mg en Mn mee te spuiten. Dit kan bijvoorbeeld in geval van ernstig gebrek of juist zwakkere weerbaarheid door bijv. bodemomstandigheden.

N-xt NKS

De bladmeststof met extra kali is een speciale formulering die alleen sec (dus zonder menging van andere meststof of ziektebestrijdingsmiddel) gespoten kan worden. Dit heeft te maken met de unieke formulering van opneembare kali én een biologische zwavelcomponent. Hierdoor is het een bladmeststof die de weerbaarheid en transportfuncties in de plant een extra boost geeft. Met name in de tweede helft van een groeiseizoen komt deze bladmeststof sterk tot zijn recht. Wij adviseren dan ook om deze N-xt NKS in een dosering van 5 ltr/ha driemaal te spuiten, afgewisseld met bijvoorbeeld de standaard N-xt N18 bladmeststof (dus 1 wk de NKS en de volgende wk de N18; 3x). Met name in uien en aardappelen zien wij hele mooie effecten hiervan! Klik hier voor meer info.

N-xt NPK 3-20-3 Mg Mn Zn
N-xt NPK 18-0-4 Mg B Zn

Tot slot hebben we een tweetal formuleringen waarin klein beetje extra fosfaat zit met extra kali. Deze bladmeststoffen worden ingezet in gewassen waar extra fosfaat nodig is om bijvoorbeeld wortelvorming te stimuleren en/of extra boost te geven of waar knolgroei extra moet worden gestimuleerd. Let op dat de doseringen en frequenties van deze formules afhangen van het gewenste doel. Vraag hiervoor gerust naar de mogelijkheden. Klik hier voor meer informatie op onze webpagina.

 

Speciale toepassing van bladmeststof in de aardappelteelt

De eerste aardappelplanten zijn inmiddels al volop bezig met hun knolzetting. Met de N-xt Bladmeststof (N18 Ca Mg Mn) is een teler in staat om exact zijn teelt te sturen qua knolgroei en vitaliteit. Door de stabiele stikstofvorm wordt deze goed opgenomen door het blad en komt het 100% ten goede aan de groei van de knollen. Naast de amide-stikstof bevat de N-xt Bladmeststof standaard ook Calcium, om balans in het bladapparaat te houden. Het bevat Magnesium, wat een cruciale rol speelt bij de fotosynthese en Mangaan, date eveneens bijdraagt aan de fotosynthese en aan de plantweerbaarheid.

Wij hebben een speciale pagina op onze website ingericht waar we aangeven wanneer het moment daar is om met een eerste bespuiting van de N-xt Bladmeststof te starten in aardappelen.
Ons advies is dan te beginnen met 50 ltr/ha bladmeststof, daarna een wekelijkse herhaling van 20-25 ltr/ha (afh. van de totale stikstofbehoefte per ras).
Ook in uien kan deze bladmeststof uitstekend worden ingezet. Dan bij voorkeur (wekelijks) meespuitend met het ziekteschema (10-15 ltr/ha)

Aandachtspunten: spuit altijd op een droog gewas, met het liefst zo weinig mogelijk water (max 250 ltr). Spuit met een fijne druppel om een goede verdeling te bevorderen. Zorg voor een optimale benutting door het altijd 3-5 uurtjes droog weer te laten zijn ná een bespuiting. Pas op met olie: er kan tot 3 ltr/ha met een dosering van 20-25 ltr N-xt bladmeststof goed gespoten worden (mits spuittechniek en aandachtspunten in acht worden genomen!)