Nieuws

N-xt Fertilizers aan de slag in Vietnam

Nederlandse kennis moet sector verduurzamen In Ho Chi Minhstad ondertekenden Ate Ludwig, directeur N-xt Fertilizers, en staatssecretaris Dijksma als getuige onlangs een samenwerkingsovereenkomst met twee Vietnamese partners (Lê-Pham en Agricultural Hi Tech Park of the Ho Chi Minh city). Gedrieën committeerden ze zich aan afspraken, die bijdragen aan verbetering van de agrarische sector in Vietnam. De Nederlandse meststoffenproducent richt zich samen met de partners op het bestrijden van verspilling van meststoffen, duurzaamheid van de sector, verhogen van het rendement en verbeteren van de voedselveiligheid. N-xt Fertilizers ziet de strategische samenwerking als de kans kennis te delen en toe te passen in een nieuw gebied. Naast een kennistransfer kan er ook sprake zijn van de overdracht van productielijnen aan Vietnamese partijen. 

N-xt Blad in maïs geeft hogere kolfopbrengst

Onderzoek heeft aangetoond dat het effect van N-xt Bladmeststof in maïs, gespoten met 'Rentengo' tegen bladvlekkenziekte een hoger rendement geeft.

N-xt K - vloeibare kali via het blad

De rol van kali is zeer belangrijk in deze tweede helft van het groeiseizoen. Effectieve toediening via het blad kan nu met N-xt K.

Humifirst® nu via N-xt Fertilizers

Vanaf heden beschikt N-xt Fertilizers over een aantal producten van Tradecorp. Onder andere de Humifirst® vloeibaar is zo'n product dat past in de visie en het productenpallet van N-xt Fertilizers (en de van de Reijt Groep). Humifirst bevat Humus- en Fulvozuren in een ideale verhouding (12% / 3%). Dit in tegenstelling tot andere humusachtige producten die veelal niet deze optimale verhouding bevatten. Tradecorp produceert sinds enige jaren Humifirst vloeibaar. Dit product kan speciaal in combinatie met N-xt meststoffen toegepast worden. Klik hier voor informatie / filmpjes Klik hier voor directe link naar de officiële Humifrst website (NL)

Natuurlijk Denken

Alle natuurlijke processen die leiden tot hoogwaardig voedsel beginnen in de bodem. Beginnen bij een gezonde bodem is dan ook de basis geweest voor dit project.  Lees meer...

Praktijkervaring N-xt Calcium

"De bodem is de motor van je bedrijf" beschrijft een pootgoedteler die zich goed kan vinden in de visie van N-xt Fertilizers. Producten die bijdragen aan deze 'motor' worden zeer belangrijk voor de toekomst.   KLIK HIER voor het volledige artikel.

N-xt FertiPhos effectieve fosfaatbemesting

De steeds strenger wordende wet- en regelgeving dwingt de landbouw op het gebied van fosfaatbemesting te blijven innoveren. Inmiddels weten we dat veel van de in de bodem aanwezige fosfaat niet opneembaar is in het vroege voorjaar, waardoor een startfosfaat of een extra gift fosfaat noodzakelijk is om het gewas goed te laten ontwikkelen. Belangrijk hierin is dus de efficiëntie; wat geef ik uit aan euro's en wat draagt het bij voor mijn gewas, maar laten we ook niet vergeten hoe we de fosfaat in de bodem kunnen blijven benutten. Het sleutelwoorden hiervoor zijn; Bodemleven en Balans. N-xt Fertilizers richt zich op beide aspecten, zowel effectief mineralen voor het gewas beschikbaar geven en houden plus het stimuleren van bodemleven. Het nieuwste product dat N-xt Fertilizers hiervoor heeft ontwikkeld is N-xt FertiPhos. Een effectieve fosfaatformule die tijdens het poten van aardappelen meegespoten kan worden op de knol. Klik hier om er alles over te lezen  

Nieuw onderzoek onderbouwt optimale ruwvoerteelt

Vele jaren ervaring in de veehouderij levert steeds meer wetenschappelijk onderzoek op met N-xt Fertilizers. Naast opbrengst richt N-xt Fertilizers zich als een van de weinige juist op de totale kringloop binnen de bodem en bemesting. Want net zo belangrijk zijn de graskwaliteit, gewasweerbaarheid en een gezonde bodem. Het een volgt het ander probleemloos op, mits hier dus ook goed naar gekeken wordt. "Juist de eenzijdige kijk in vele onderzoeken naar de opbrengst, leidt niet tot de gewenste situatie voor de veehouder", aldus Marco van Gurp, bodem- en bemestingspecialist bij N-xt Fertilizers.   KLIK HIER voor het artikel met de laatste onderzoeken en de visie van N-xt Fertilizers   

Praktijk positief over efficiënte fosfaatformule (N-xt FertiPhos)

Afgelopen jaar is er veel ervaring opgedaan met de nieuwe fosfaatmeststof van N-xt Fertilizers genaamd N-xt FertiPhos. Het is een stabiele fosfaatformulering die toegepast kan worden, zowel op de knol als naast de knol tijdens het poten. Een uitgebreide praktijkdemo liet afgelopen zien dat de FertiPhos beter scoorde op meng- en bewerkbaarheid, groei en knolaantal invergelijking met APP.