N-xt FertiTerra

Een plant is zo gezond als de bodem waarin het groeit. Met andere woorden een slechte balans in de bodem resulteert automatisch in onbalans van het gewas, met alle gevolgen van dien. N-xt Fertilizers heeft een product ontwikkeld wat deze optimale bodembalans stimuleert. N-xt FertiTerra haalt zijn biologische kracht uit een breed scala aan natuurlijke micro-organismen.

 

Effectieve micro-organismen

N-xt FertiTerra bevat een groot aantal bio-stimulatoren die de verspreiding van effectieve micro-organismen in de bodem stimuleren zoals:

Azotobacters: die helpen om stikstof te binden en fosfaat vrij te maken

Actinomyceten: die voor versnelde afbraak van stro en ander organisch materiaal zorgen

Bovengenoemde organismen produceren ook stoffen met een antibiotische werking in de bodem, met als grootste voordeel dat het bodem-pathogenen helpt verminderen, zoals o.a. Fusarium en knolvoet. Tevens draagt dit bij aan het creëren van humus.

- Phoshobacters: die fosfaat losmaken uit de bodem, welke direct beschikbaar komt voor het gewas

- Bacillus Rhizophilla: die zorgen voor het stimuleren van groeihormonen in de plant (o.a wortelgroei)

 

FertiTerra bestaat uit: 

Een grote hoeveelheid aan suikers en koolhydraten

Effectieve micro-organismen, zoals Actinomyceten en Micorrhiza

Bodemverbeteraars

Complexe humuszuren en aminozuren

Plantengroei-hormonen en Bio-stimulatoren

 

De voordelen op een rij:

Versneld de omzetting van gewasresten tot humus

Bevat een groot aantal aan biologische stimulatoren en bodem conditioners

Stimuleert een snelle kieming met een diep ontwikkeld wortelstelsel

Maakt nutriënten vrij uit stro en de bodem

Creërt humus en verbeterd de structuur

Bindt stikstof

Verbeterd de bodembalans voor bodemleven

Stimuleert het bodemleven bij het vrijmaken van gebonden fosfaat

 

FertiTerra in de praktijk:

Het spuiten over gewasresten (zoals maïsland, vollegrondgroente etc, zie foto) werkt uitstekend met FertiTerra. Al na 3 weken zijn gewasresten vollop aan het verteren en is de houtige structuur aan het ontbinden. Zoals op onderstaande foto's is te zien.

 

 

FertiTerra verbeterd de weerbaarheid tegen 'knolvoet'

Knolvoet is een van de grootste problemen in de vollegrondgroente teelt in de wereld. Het tast de wortels aan (zoals op de foto te zien is) en planten vallen in zijn geheel weg. Deze bodemziekte is gevoelig voor een optimale balans van bacteriën en schimmels in de grond. Dit is precies waar N-xt FertiTerra aan bijdraagt. Het voorkomt en houdt de aantasting niet geheel tegen, maar zorgt wel voor een balans waarin het gewas zich stand weet te houden en opnieuw krachtig genoeg is om verder te groeien en/of te herstellen. zie foto's.

 

 

 

Na behandeling van 40 ltr N-xt FertiTerra + mix van micro-organisme
zien we vollop hergroei en herstel ontstaan: