Meer ruwe celstof met N-xt Fertilizers

“Ik voer veel ruwvoer, boer extensief. Sinds ik N-xt Fertilizers gebruik, is de kwaliteit van het voer beter: meer ruwe celstof. Het gras is minder slap. Het groeit in het voorjaar aanmerkelijk sneller en de grasstand is dichter. Kuilanalyses geven een hoog drogestofgehalte aan en een lager nitraatgehalte. Dat uit zich in minder haargroei bij de koeien. Wat de melk betreft: vet- en eiwitgehalten liggen dichter bij elkaar.”

Siebe Brandsma in It Heidenskip