Ik kan nu perfect bijsturen

Jacco van Liere in Dronten gebruikt nu vier jaar de bladmeststoffen van N-xt Fertilizers in zijn aardappelen. Het effect van de vloeibare kunstmestproducten is duidelijk merkbaar. Hij kan met 30 tot 40% minder stikstof in de vorm van kunstmest toe. Ook merkt hij dat de aardappelplant steviger is. “Het loof is een stuk minder massaal”, zegt Van Liere. En dat ziet hij graag. Want veel loof trekt luizen aan en is lastig bij het selecteren. Van Liere runt samen met zijn broer Piet een akkerbouwbedrijf van 330 hectare. Daarnaast hebben ze een uiensorteerbedrijf.

Voor Van Liere is het grote voordeel van de vloeibare meststof dat hij makkelijk kan bijsturen. “Ik kan nu per aardappelras naar behoefte mineralen toedienen. Ik heb het beter in de hand”, verklaart hij. Bovendien geeft de flink lagere stikstofgift hem ruimte voor organische mest. “Dat komt de bodem alleen maar ten goede.” Die bodemkwaliteit betaalt zich terug, is de overtuiging van de gebroeders Van Liere. Ze kiezen bewust voor een extensief bouwplan en gebruik van dierlijke mest. “Daar past N-xt Fertilizers prima bij.”
In de consumptieaardappelen is Van Liere erg tevreden over de bladmeststof in het ras Innovator. Een ras dat volgens hem te gauw afsterft. Vaak is dat begin augustus al. “Sinds ik N-xt Fertilizers gebruik, houdt het gewas het veel langer vol. Makkelijk tot halverwege september”, vertelt hij. “Je ziet dat na toepassing het gewas opkleurt. Ik vind het nu bijna zonde om het dood te spuiten.”

Aardappelteler Jacco van Liere in Dronten