Ik zie de kwaliteit van het gewas verbeteren

Arnold van Woerkom in Bant hecht grote waarde aan kwaliteit. Maar ook aan kwantiteit als het om de wortel- en uienteelt gaat. De vloeibare meststoffen van N-xt Fertilizers zijn daarbij voor hem onmisbaar. “De mineralen in de meststoffen van N-xt Fertilizers zijn beter en langer opneembaar. Daardoor zie ik de kwaliteit van het gewas verbeteren. En ik kan met flink minder stikstof en fosfaat toe.”
 
Van Woerkom is één van de eerste gebruikers van N-xt Fertilizers. Sinds eind jaren 90 past hij de speciale, vloeibare bodem- en bladmeststoffen toe. Verkrijgbaar in vele varianten met verschillende stikstof- en fosfaatgehalten en diverse sporenelementen. Bijzonder is volgens hem de stabiele structuur van de elementen. De mineralen komen vrij in een voor de plant optimale snelheid en volgorde.
 
Besparing
In aardappelen bespaart Van Woerkom gemiddeld 43 kilogram stikstof en 35 kilogram fosfaat per hectare. In uien is de besparing per hectare maar liefst 55 kilogram fosfaat. Hierdoor creëert hij extra ruimte voor dierlijke mest. “Dat komt de bodemgezondheid ten goede.” Samen met zijn zoon en vier andere agrarische ondernemers vormt hij het groot landbouwbedrijf De Sjalon. Het bouwplan omvat 225 hectare, waarvan 73 hectare pootgoed. De Sjalon past zowel de bodem- als de bladmeststof toe in de pootaardappelen. Het aantal keren dat het bedrijf de bladmeststof toepast, hangt af van het ras en de ontwikkeling ervan. Dat komt neer op 2 tot 5 keer per seizoen. Van Woerkom ziet duidelijk dat zijn pootgoed er baat bij heeft. “Het gewas heeft het naar de zin. Dat zie je onder andere aan de kleur. Het gewas is vitaler.”
 
Groeipotentie
Volgens Van Woerkom heeft N-xt Fertilizers ook een positief effect op de groeipotentie van de aardappelknol. Handelshuis Van Rijn vertelde over een pootgoedteler die uitgangsmateriaal van hetzelfde ras van drie verschillende akkerbouwers kreeg. Eén van die partijen was afkomstig van het bedrijf van De Sjalon. Wat bleek? “De opbrengst van onze partij stammen was beduidend hoger dan die van de andere partijen. Ik vermoed dat dit door N-xt Fertilizers komt.”
 
Oppepper
Het bedrijf De Sjalon past ook in de uien en peen de bladmeststof toe. “Als het gewas in een dip zit, geef ik het met N-xt Fertilizers gelijk een oppepper. Ideaal om te sturen”, vindt Van Woerkom. In de wortelen ziet hij door het gebruik van N-xt Fertilizers duidelijk minder stress in het gewas. Dat uit zich in een sterk gewas dat minder vatbaar is voor ziektes. Het eerste jaar dat Van Woerkom de bladmeststof gebruikte in peen, was de ziektedruk hoog. Alle wortelpercelen in de buurt kleurden bruin. “Maar die van mij niet. Alles was nog mooi groen.”

Arnold van Woerkom, akkerbouwer in Bant.