N-xt Bladmeststof NPK 18-1-4 B Mg

wortelgewas
Deze bladmeststofformule is uniek in zijn soort. N-xt Fertilizers heeft een bladmeststof ontwikkeld met een zeer effectieve stikstof (amide) vorm. Aan deze bladmeststof is zowel een speciale fosfaatvorm als kali gebonden. Dankzij de complexe technologie is deze combinatie mogelijk. Deze bladmeststof is uiterst effectief om een aantal redenen:
 

Opname

Het gewas kan deze meststof via het blad opnemen en direct benutten. Dat komt doordat de meststof neutraal blijft, ook in de tankmix met fungiciden. Door de efficiënte stikstofvorm (amide), zijn er geen omzettingen nodig in de plant, zoals wel bij andere stikstofvormen noodzakelijk is. Nitraatstikstof moet via allerlei omzettingen uiteindelijk tot amidestikstof worden geconverteerd om aminozuren op te bouwen die de basis van eiwitten (= groei) zijn.
 

Geen stress

Het gewas is (mede door bovengenoemd punten) minder afhankelijk van vocht en energie. Dus onder droge omstandigheden kan er effectieve groei plaatsvinden. Daarnaast voorkomt deze bladmeststof dat het gewas in een stressituatie dreigt te komen. Egale groei in het seizoen is de basis van de juiste kwaliteit en uiteindelijke opbrengst. De tweede helft van het seizoen is hierbij het meest cruciaalst.
 

Weerbaarheid

Uniek in deze Foliumformule is de toevoeging van een speciale fosfaatvorm (fosfiet). Hierdoor is deze bladmeststof van grote meerwaarde op de gezondheidsstatus van het gewas. Het opnemen van nutriënten via het blad creëert in de plant een kettingreactie van extra opnames uit de grond. Hierdoor kunnen gebreken en problemen grotendeels, mits op tijd gespoten, opgeheven en zeker voorkomen worden. Een gezond gewas is immer minder vatbaar voor ziekten en plagen dan een verzwakte plant.
Aan de andere kant  kunnen we door de grote dreigingen van virussen, schimmels en bacteriën niet om chemische bestrijding heen, gezond of zwak gewas. Echter we kunnen het gewas ook op een natuurlijke manier weerbaarder maken. Fosfiet is hiervan een bewezen voorbeeld. 
 
 

Kalium

De toevoeging van kali aan een bladmeststof kan in sommige gevallen uiterst effectief zijn. Er is namelijk een belangrijke interactie tussen magnesium, calcium en kali. Dit betekent dat als er in een bodem erg veel magnesium voorkomt en calcium, de kali opname in het geding kan komen. Andersom door de te lage kali opname (wat overigens erg belangrijk is voor transport binnenin de plant) kan er te weinig magnesium beschikbaar komen. Vaak laat een plant dan magnesium gebrek zien. Logischerwijs wordt er dan een magnesiumgift toegepast, terwijl er juist (zoals in bovengenoemd voorbeel) kali zou moeten worden toegediend.
Door de effectieve kali in de N-xt bladmestof wordt deze aangevuld en zien we zeer snel een verbetering in het gewas.