N-xt Ferti-S Thiopaq®

Nu ook Ferti-S Thiopaq als onderdeel in de vernieuwde N-xt NKS bladmeststof formule

KLIK en lees hier meer over..

 

 

zwavelgebrek in kool

Zwavel is een zeer belangrijk element voor een plant. Het draagt bij aan een optimale stikstof benutting. Voldoende opneembare zwavel gedurende het seizoen is cruciaal voor optimale en gezonde groei.

Bijsturing noodzakelijk

Maar er is te weinig zwavel beschikbaar. Zo was er begin jaren 80 nog ruim 40 kg S beschikbaar per hectare, maar dit is vandaag de dag minder dan 10 kg S per ha geworden. Neem als voorbeeld grasland dat gemiddeld zo'n 35 kg S onttrekt dan zult u begrijpen dat er flink moet worden bijgestuurd. Hoe effectief kan dat?

Ferti-S een biologische zwavel

N-xt Fertilizers heeft een product ontwikkeld dat op een zeer effectieve manier door de plant benut kan worden. De grondstof hiervoor is afkomstig van grote bedrijven die met gepatenteerde bio-filter systemen werken. Bacteriën produceren hier grote hoeveelheden zwavel die als uitscheidingsproduct ontstaan. Dit is elementaire zwavel (S) met een zeer kleine deeltjes grootte. N-xt Fertilizers heeft dit element, door haar technologie weten te formuleren tot een mooie suspensie, waarbij er een grote hoeveelheid makkelijk opneembare zwavel per kg aanwezig is (1250 gr SO3/kg product)

De voordelen op een rij:

Afkomstig van gepatenteerde biologische filtersystemen

Biologische zwavel door bacteriën gevormd (zwaveldeeltjes ter grootte van huidmondjes)

Zeer effectieve opname (via blad en bodem)

Gemakkelijk te mengen met de N-xt Bladmesttoffen en Bodemmeststoffen

Bevat 1250 gr SO3 per kg product

Ferti-S is hydrofiel: trekt dus vocht aan (i.p.v. meeste zwavelproducten die vocht afstoten)

Creëert effectieve stikstofomzetting naar groei

Dosering 1-2 ltr/ha (diverse gewassen)

 

Voor meer algemene informatie over zwavel klik hier.

Download hier de productleaflet van N-xt Ferti-S Thiopaq®

 

N-xt Ferti-S Thiopaq® in de praktijk

In 2012 hebben we Ferti-S in de praktijk pas later in het seizoen kunnen toepassen. Hierbij zijn zeer positieve waarnemingen bij gebruikers naar voren gekomen. Zo is er in de koolteelt op diverse plaatsen gespoten i.c.m. de N-xt Bladmeststof waarbij duidelijk het beeld van slechte groei en zwavelgebrek werd hersteld.

Tevens is er in grasland richting augustus/ september, waarbij roestaantastingen dan een grote rol spelen. Ook hier zagen we een duidelijk betere groei (stikstofbenutting) met daardoor ook een mindere roestaantasting. Onderstaande foto's bewijzen dit; er is één gespoten met 2 ltr/ha.