‘Beter bodembeheer zorgt voor extra rendement’

Melkveehouder Koen Bolscher werkt met N-xt Fertilizers aan bodemvruchtbaarheid

De kennis van bodemvruchtbaarheid op het melkveebedrijf moet omhoog. Daar is Koen Bolscher vast van overtuigd. “Grond is immers ons duurste productiemiddel.” Een aantal jaren geleden maakte de melkveehouder uit het Overijsselse Bornerbroek via een collega akkerbouwer voor het eerst kennis met de bemestingsvisie van N-xt Fertilizers. Vier jaar geleden ging hij er zelf mee aan de slag. Het resultaat mag er wezen: een verbeterde grasmat, een hogere gewasopbrengst, een betere kwaliteit ruwvoer en gezonde koeien die efficiënt melk produceren. “Of het allemaal aan die vloeibare meststoffen ligt, dat weet ik niet”, lacht Koen. “Maar het draait in ieder geval lekker.”

Wat Koen aansprak in de aanpak van N-xt Fertilizers is dat zij in de basis de focus hebben op het in orde brengen van de bodem in plaats van op het bemesten van het gewas. “Wanneer fysische, chemische en biologische eigenschappen van de bodem in orde zijn, dan is de nutriëntenvoorziening van de gewassen ook geborgd”, aldus Koen Bolscher. Een analyse volgens de Kinsey-Albrecht methode was daarbij het uitgangspunt. “Deze analyse is anders en uitgebreider, dan wat ik gewend was. Naast deze uitgebreidere analysemethode werken ze bij N-xt Fertilizers met meststoffen die het bodemleven ten goede komen, in plaats van onder druk zetten. Ook dat heeft vast voordelen.”
 

17 ton droge stof

De jonge melkveehouder runt het bedrijf met 200 overwegend roodbonte melkkoeien samen met zijn ouders. Daarnaast is hij actief als NAJK-bestuurder, waar hij zich bezig houdt met de portefeuille Melkveehouderij. In die hoedanigheid spreekt Bolscher veel collega melkveehouders. Het valt hem op hoe weinig kennis er in de sector aanwezig is over bodemvruchtbaarheid. Dit terwijl dit voor een groot deel het bedrijfsrendement bepaalt. “We weten er nog zo weinig van”, zegt Koen. “Van grasland kun je onder optimale omstandigheden wel 17 ton droge stof per hectare per jaar oogsten. Toch blijft de Nederlandse melkveehouderij steken op 10 tot 12 ton droge stof”, legt hij uit. “En er zijn grote verschillen in kuilkwaliteit. Dat geeft duidelijk aan dat er volop ruimte is om zaken te verbeteren. Zeker waar het gaat om bodemvruchtbaarheid.”
 

Koolstof voeren

Naast een verbeterde aanpak van de bodemvruchtbaarheid verstrekt Koen sinds enkele jaren ook wat koolstof-kleimineralen aan zijn koeien. Dit heeft volgens hem een positief effect op de eiwitbenutting en verbetert daarnaast de mestkwaliteit. Koen: “Ook dit heeft vast een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid. Zo zie ik tegenwoordig meer regenwormen en mestkevers. Een mestflats is bijvoorbeeld binnen vijf weken volledig verdwenen. Een teken dat er volop activiteit is, in en op de bodem.” Natuurlijk vragen dergelijke keuzes een investering. Daar is Koen zich terdege van bewust. “Ook hier gaan de kosten voor de baten uit. Toch ben ik er zeker van dat het dermate veel vooruitgang brengt dat de investeringen verantwoord zijn”, aldus de melkveehouder.
 

Hogere voerefficiëntie

Sinds de familie Bolscher voor de aanpak van N-xt Fertilizers koos, zijn een aantal zaken zichtbaar verbeterd. Zo is de zode dichter geworden en wortelt het gras dieper. Dit geeft minder onkruid in de percelen en het gras is minder droogtegevoelig. De levensduur van de grasmat is aanzienlijk verbetert en er is veel minder onkruidbestrijding nodig. “Verder zie ik een hogere drogestof-opbrengst en een betere ruwvoerefficiëntie”, vertelt Koen enthousiast. “De koeien doen het goed. De productie is gestegen bij een gelijk gebleven krachtvoergift. Al die dingen samen geven ons het vertrouwen dat wij met de N-xt aanpak op de goede weg zijn.”

 

Lees hier het vervolg... (waarom Bolscher wel is gaan bekalken ondanks de goede pH van hun grond)