"Het lijkt alsof de koeien meer kunnen met het voer, alsof er meer inzit dan uit de analyse blijkt"

Sinds twee jaar werken we met Healthy Soil aan het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid van onze percelen. Hiervoor hebben we een abonnement bij Healthy Soil voor het bodemonderzoek en de levering van meststoffen. Dit betekent dat Healthy Soil alle percelen van ons bedrijf in kaart heeft gebracht via de EMi bodemscan en op basis daarvan bemonstert.

Hieruit kwam naar voren dat de bodemvruchtbaarheid, die het gevolg is van de verhoudingen aan het klei-humus complex, niet overal optimaal is. Omdat wij met ons bedrijf actief zijn met weidevogel beheer hebben wij een bodem nodig waar bodemleven, als voedsel voor de weidevogels, royaal voorradig is. Daarvoor is een goede bodemstructuur belangrijk. Door met verhoudingen te werken is de verwachting dat we meer bodemleven krijgen. Dat is goed voor de weidevogel en ook voor de opbrengsten van het grasland. We ervaren nu dat de kwaliteit van ons kuilgras anders is.

Waar wij afgelopen jaar, doordat we minimaal stikstof gebruiken, maximaal 100 kg N uit N24S aangevuld met Ferti-Release in de eerste snee en Ferti-N voor de tweede snee, misschien niet de hoogste DS opbrengsten hadden zien we wél dat wij veel minder eiwit hoeven bij te voeren. Onze koeien lijken minder DS op te nemen en ook minder nodig te hebben. De iets mindere opbrengst wordt dus goed gemaakt door de betere voederwaarde kwaliteit. De koeien eten minder maar blijven op niveau qua productie met gehalten van 4,6% vet en 3,7% eiwit met 17 ureum. Het lijkt alsof de koeien meer kunnen met het voer, alsof er meer inzit dan uit de analyse blijkt. Dat betekent dat we de efficiëntie op bedrijfsniveau beter krijgen. De stikstof efficiëntie op het bedrijf ligt boven de 105% in de Kringloop wijzer.

Op basis van de scan en de bodem analyse passen we plaatsspecifieke bemesting toe. Onder andere gaan we dit doen met onze vaste mest om de benutting nog beter te krijgen. Dankzij het abonnement hebben we onze stikstof kunstmest op tijd geregeld zodat wij niet met de enorme prijsstijgingen te maken hebben. Voor ons zitten er dan ook veel voordelen aan deze manier van werken.

 

Een veehouder uit Oudega (Fr)