"Onze stikstofbenutting verbetert duidelijk op ons bedrijf"

Door N24S te combineren met Ferti-Release kunnen we met minimale stikstof gift toe. Op jaarbasis gebruiken we 80 kilo N/ha. Door voor de tweede snee Ferti-N te gebruiken hebben we op natuurlijke manier stikstof beschikbaar uit de atmosfeer. Dat levert al snel 30 kg N. Voor de eerste snee gebruiken we 75 kg N en indien nodig bij de derde snee nog 20 kg op de percelen zonder klaver.

Wanneer we onze kuiluitslagen bekijken lijken de eiwit gehalten soms iets lager dan gewenst volgens de gangbare advisering. In het verleden kregen we dan als advies in het winterseizoen eiwit bij te voeren. Daardoor steeg ureum naar 24 terwijl de melk gift gelijk blijft. Het eiwit eruit betekende een lager ureum en stijgende melkgift. Als we het rantsoen daarop aanpasten reageerden onze koeien niet zoals verwacht. De mest werd dun en de gehaltes kwamen onder druk te staan.

Dit seizoen zijn we bijna volledig gestopt met krachtvoer wat inhoudt dat we bijna geen aangekocht eiwit meer bijvoeren. W voeren nu vooral enkelvoudige graanachtigen bij en bierbostel en luzerne. Sinds die tijd zijn de gehalten met ongeveer 0,2 tot 0,3 punten gestegen. Vet en eiwit en zitten nu op 4,55 en 3,45 en ons ureum op 12 -15.

En voor het eerst in 20 jaar geen schuim op de mest! De mestkwaliteit is verbeterd en we zien nu een verhouding van 2/3 N-org en 1/3 N-amm. De mest wordt jaarlijks door Healthy Soil onderzocht zodat we ook precies weten wat de mestkwaliteit is. Het enige waar wij nu nog tegen aanlopen is dat een aantal sporenelementen aan de lage kant blijven ondanks dat we die ook via de bemesting meegeven. Daar zijn we nu mee bezig om dat aan te pakken. Voor een deel willen we dit via graskruidenmengsels zien te realiseren. Daarom hebben we ook een aantal percelen ingezaaid met graskruiden en dat heeft zeker effect.
Afgelopen winter periode stonden de gehalten wel iets onder druk vanwege de omstandigheden van het afgelopen seizoen.
 

Bekijk ook eens het filmpje van Stefan 'op weg naar Natuurinclusieve Landbouw'

 

 

J & S Köhne uit Middenbeemster