Het belang van een gezonde bodem

Jarenlang eenzijdig en intensief bemesten zet de bodemgezondheid onder druk. Hierdoor lopen zowel opbrengsten als de kwaliteit van producten terug. Dit wordt goed zichtbaar nu de bemestingsnormen worden aangescherpt. Een gezonde bodem is meer en meer een zaak van levensbelang.

De bodem moet veel meer op eigen kracht haar vruchtbaarheid op peil houden en de noodzakelijk nutriënten leveren voor het gewas. Dit gebeurt door een gezond bodemleven en de afbraak van organische stof waarin voldoende humus aanwezig is. Maar juist door de te lange eenzijdige bemesting schort het daar vaak aan. En ontstaan er problemen.

Overmatig gebruik van eenzijdige mineralen om te corrigeren is funest. Het gaat om balans en dat vraagt om meer dan één elementen. Met name de juiste verhoudingen tussen belangrijke elementen is de sleutel; denk aan K:Mg en Ca:Mg.

Komend najaar (NU!) kunt u al problemen voorkomen door bijvoorbeeld:

  • Op een droge grond te ploegen;
  • Geen plassen op het land te laten staan;
  • Neem een bodemanalyse:
    • Vraag ons naar de juiste methode en analyses die u van de juiste informatie voorzien! (Klik hier voor contact)
  • Zaai een groenbemester en zorg dat deze voldoende wortelmassa ontwikkeld.

N-xt Fertilizers staat voor kwaliteitsproducten in combinatie met veel kennis van bodemgezondheid en vruchtbaarheid. Want dat blijft voor ons de essentie: alleen een gezonde bodem levert een vruchtbaar resultaat!