Nieuws

Calciumvoorziening in gewassen

De N-xt Calcium formulering is al jaren een bewezen meststof die gewassen voorziet in opneembare calcium en borium (+silicium). Door de unieke N-xt technologie blijft namelijk het lastige en reactieve calcium element plantbeschikbaar. N-xt Calcium wordt het meest toegepast in aardappelen voor een betere schilkwaliteit en de weerbaarheid tegen schruftaantasting, maar ook in zaaiuien en peen is inmiddels positieve ervaring opgedaan. In alle teelten speelt calcium een belangrijke rol in de kwaliteit van de plant en het te oogsten product. Calcium is de "deurwachter" voor vrijwel alle overige mineralen en daarmee dus een cruciaal element voor vele processen.  

Welke stikstofvorm in het handigst

Een bodem waarin de verhoudingen kloppen, levert meer stikstof doordat haar biologie optimaal functioneert, behoeft dus minder kunstmest-stikstof en gaat beter om met de aangevoerde stikstof. Dit is beter voor uw portemonnee en de omgeving (lagere stikstofdepositie). Kies daarom een stikstofkunstmest die de bodem ondersteunt en tevens een lagere CO₂ productie-voetafdruk heeft dan bijvoorbeeld KAS. Welke is dan het handigst en geeft u het beste resultaat?

Cursus Bodemactivatie - met minder stikstof, meer kwaliteit produceren

Wij ontdekken dat bij iedere vraag die we beantwoorden er dubbel zoveel vragen terug komen. Dit geeft wel aan dat er nog heel veel te leren is en dat zowel akkerbouwers als veehouders een grote kennisbehoefte hebben als het over de bodem gaat. U zult dit ongetwijfeld herkennen. Om die reden hebben wij een praktische cursus samengesteld waarin we in drie dagdelen uitleggen hoe u de natuurlijke kracht van de bodem beter kunt benutten. Hierdoor bent ook u in staat om met minder stikstofinput opbrengst en kwaliteit op niveau te houden.   Heeft u interesse in deze cursus of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op of meld u gerust aan. Wij willen in november weer gaan starten met de eerstvolgdende groep >>      

N-xt Calcium in Aardappelen, Uien en Peen

De N-xt Calcium formulering is al jaren een bewezen meststof die gewassen voorziet in opneembare calcium en borium. Door de unieke N-xt technologie blijft namelijk het lastige en reactieve calcium element plantbeschikbaar. N-xt Calcium wordt het meest in aardappelen toegepast voor een betere schilkwaliteit en de weerbaarheid tegen schruftaantasting, maar ook in zaaiuien en peen is inmiddels ervaring opgedaan. In beide teelten (maar feitelijk geldt dat voor alle gewassen) speelt calcium een belangrijke rol in de kwaliteit van de plant en het te oogsten product. Calcium is de "deurwachter" voor vrijwel alle overige mineralen en daarmee dus een cruciaal element voor vele processen.  

Zorg dat het 'Haagse stikstofprobleem' niet uw eigen stikstofprobleem wordt!

In kunstmestland is momenteel veel gaande. De grote prijsstijging van meststoffen, zowel van stikstof alsmede fosfaat, kali etc., nopen tot strategische keuzes. Daarbij zien we momenteel een grote vraag naar ureum meststoffen ontstaan.  

N-xt Bladmeststof het juiste moment in aardappelen

Jarenlange ervaring heeft laten zien dat het spuiten van de juiste stikstofbron op het juiste moment in aardappelen leidt tot een egale knolontwikkeling. Het moment dat een aardappel-plant stikstof gaat vragen is vrij specifiek.        

N-xt Bladmeststof veilig, efficiënt en betrouwbaar

De N-xt Fertilizers bladmeststoffen zijn gebruiksvriendelijke meststoffen die het sturen van een teelt met de juiste mineralen gedurende het seizoen mogelijk maken. Zo zijn ze toepasbaar met vele gewasbeschermingsmiddelen, dus in één werkgang te doseren. Naast de zeer effectieve amide stikstof die het gewas direct kan benutten voor groei, bevatten alle N-xt bladmeststoffen ook diverse belangrijke sporenelementen. Zo spuit u in één keer een optimale hoeveelheid noodzakelijke mineralen met daarin tot wel 10 kg netto stikstof mee.   De complexe N-xt bladmeststoffen zijn al 20 jaar uniek in de markt omdat zij één van de weinige producten is die het organische molecuul ureum als natuurlijke chelaat weet te benutten. In onderstaande plaatjes wordt dit weergegeven. De vier types van bladmeststof-formulering staan hier op een rijtje: De (meest bekende maar) minder efficiënte sulfaat/nitraat verbindingen De niet-bemestende (voedende) oxide verbindingen De chemische chelaat verbindingen De natuurlijke complexe verbindingen Het grote voordeel voor de plant is dat er veel minder energie en (vooral) water nodig om zichtzelf naar een optimale weerbaarheid (kwaltieit) en opbrengst te laten groeien:     In vrijwel alle fases van het seizoen kunnen de N-xt bladmeststoffen ingezet worden. Zodra gewassen moeite hebben om lekker door te groeien is extra hulp van een beetje extra energie en juiste voedingstoffen cruciaal. In zowel net in de beginfase groeiende maïsplanten, die last hebben van temperatuursverschillen of fosfaatgebrek tot gewassen die in een eindstadium zitten en nog net even wat langer gezond moeten doorgroeien.   Klik hier voor doseringen in diverse gewassen en tips.   Klik hier voor Praktijkervaringen.    

Laat de aangekochte kg stikstof zorgen voor Kwaliteit van uw ruwvoer!

In de veehouderij heeft N-xt Fertilizers diverse meststofformules ontwikkeld. Zo zijn er effectieve startmeststoffen voor de maïsteelt in de rij en hebben stabiele (organische) ammonium meststoffen in grasland laten zien dat opbrengst en kwaliteit te verhogen zijn. Met name de eerste sneden doen het erg goed, waarbij beginontwikkeling en opbouw van een goed wortelgestel cruciaal is voor de rest van het seizoen.