Nieuwsflits - Drukte en droogte beheersen het voorjaar

Publicatiedatum: 10-05-2019

We zitten volop in de voorjaarswerkzaamheden. Na een relatief warme en droge winterperiode zijn de werkzaamheden op het land weer gestart. De uien, bieten en aardappelen zitten er voor een groot deel in. Nu is het afwachten wat de natuur ons schenkt. Krijgen we voldoende regen?

 

 

 

 

Bodem en vochthuishouding

'We moeten kampioen wateropslag worden als remedie tegen droge zomers', meent Minister Cora van Nieuwenhuizen (I&W) (Nieuwe Oogst, 13 APR 2019 )

Deze uitspraak van de minister slaat de spijker op zijn kop. De ondergrond is in veel gebieden nog altijd erg droog. Door verstoorde verhoudingen in de bodem is het vochtvasthoudend vermogen lang niet overal op niveau. Dit kan in de droge periode zoals we nu beleven problemen geven. In de polder wordt volop beregend terwijl in andere gebieden een beregeningsverbod van kracht is.

Wateropslag in de bodem is mogelijk wanneer de bodemkwaliteit optimaal is. Dus wanneer de verhoudingen in de bodem kloppen en er voldoende poriën volume is. Dit wordt bereikt met een juiste balans tussen Ca en Mg. Lees hiervoor nog eens: www.vruchtbarebodem.nl/nl/veehouderij/gewasweerbaarheid-(veehouderij)/kinsey-albrecht-analyse-is-bouwtekening-van-de-grond.                    

Is het poriënvolume op orde dan neemt ook het humus gehalte van de bodem toe omdat de bodembiologie, met name schimmels, in staat is organisch materiaal om te zetten naar humus. Organische stof is in dit geval niet het belangrijkste onderdeel. Tegenwoordig wordt over O.S. gesproken als zijnde de oplossing voor klimaat- en waterretentie vraagstukken. O.S. is echter niet meer dan een containerbegrip voor alle koolstof in de bodem. Het daadwerkelijke humus is echter van belang. Humus neemt tot wel 16 x het eigen gewicht aan water op zonder de bodem te vernatten! Het werken aan de juiste balans in de bodem heeft daarmee een veel groter effect dan alleen bewerkbaarheid. Het voorkomt in de teelt vochtproblemen, hetzij met teveel, hetzij met te weinig vocht.

 

Maïs

Wanneer gewassen in stress staan reageren ze acuut op ingrepen die we doen, zoals bespuitingen. Om deze a-biotische stress factoren te beperken hebben wij de afgelopen jaren Ferti-Vital geïntroduceerd. Ferti-Vital zorgt voor het beperken van a-biotische stress. Stress veroorzaakt door een herbicide bespuiting in maïs kan zorgen voor een opbrengst derving van meer dan 10%. Door Ferti-Vital aan de herbicide mix toe te voegen (2 ltr/ha) werken herbiciden efficiënter maar wordt tegelijkertijd het wegspuiten van opbrengst voorkomen. Voor meer informatie zie: https://www.n-xt.com/nl/producten/ferti-line-producten/ferti-vital.

 

Gras

Dit voorjaar kenmerkt zich opnieuw als een uitzonderlijk voorjaar. De aangewende mest heeft zijn werk kunnen doen en overal is vroeg met de eerste snee begonnen. Na de eerste snee moet weer gekozen worden voor bemesting. Welke bemesting gaan we gebruiken? Wanneer er niet meer neerslag komt wordt het hier en daar problematisch om de tweede snee goed op gang te krijgen. Gebruiken we dan een meststof die verzoutend op het gewas werkt, dus met veel nitraat, dan vraagt de plant vocht dat er niet is. Daarmee zal de kwaliteit van het gras afnemen. Er wordt dan wel eiwit gemeten in het geoogste gras alleen, is dat wel eiwit? Of is dat eiwit wat berekend wordt vanuit de hoeveelheid stikstof die onverwerkt in het gras aanwezig is.

Een juiste bemesting is daarom belangrijk. Droge stof productie is niet het voornaamste. Hoeveel zijn er niet die gras ‘over’ hebben van de oogst van vorig jaar. Zelfs in gebieden die vorig jaar door droogte zijn geteisterd komen we ‘voer overschotten’ tegen. Van belang is de hoeveelheid écht eiwit dat van het land komt. Iets minder DS maar een hoger percentage aminozuren is aantrekkelijker. Dat is waar van gemolken wordt. N-xt meststoffen laten ieder jaar opnieuw zien dat er meer aminozuren geoogst worden.

Een efficiënt stikstof gebruik is belangrijk. In gevallen met voldoende bodemvocht is het mogelijk om voor de tweede snede i.p.v. kunstmest met Ferti-N te werken. Ferti-N is een stikstofbindende bacterie die stikstof ‘vangt’ uit de lucht en deze als ammonium beschikbaar maakt voor het gewas. Alleen wanneer het echt droog blijft zal het effect iets minder zijn aangezien ieder levend organisme, dus ook deze bacterie stam, naast temperatuur ook vocht nodig heeft om te functioneren. Voor meer informatie over Ferti-N zie: https://www.n-xt.com/nl/producten/ferti-line-producten/ferti-n.

Paar aandachtspunten voor het toepassen van de Ferti-N:

  • Dosering is 1 ltr/ha, dit moet met veel water gespoten worden (min. 300 ltr/ha)
  • Het kan NIET samen met andere (N-xt) meststoffen gespoten worden (spuit schoonmaken)
  • Spuiten met bewolkt weer en het liefst met bodemtemperatuur >10 graden

 

 

Tot slot nog even dit:

LNV Community opgesteld voor veehouders die willen meepraten over nieuw beleid.

Dit is een besloten online onderzoek community waar 150 veehouders een half jaar lang in gesprek gaan met elkaar en met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De inschrijving voor deze LNV Community is nu open. De inschrijving staat in principe open tot 31 mei.

Lees hier het artikel (AgriHolland Nieuws)

Klik hier voor opgave

 

 

 

 

 

Overige berichten

N-xt Bladmeststof het juiste moment in aardappelen
N-xt Calcium in Aardappelen, Uien en Peen
N-xt Fertilizers klaar voor 2021 en verder..
Laat de aangekochte kg stikstof zorgen voor Kwaliteit van uw ruwvoer!
Ferti-Line producten ondersteunen bodembiologie
Cursus Bodemactivatie - met minder stikstof, meer kwaliteit produceren
Met minder kunstmest-N meer opbrengst en een lagere milieubelasting
“Om een succesvolle boer te worden moet men eerst de bodem leren kennen.”
Een bewogen jaar ligt achter ons