Met minder kunstmest-N meer opbrengst en een lagere milieubelasting

Publicatiedatum: 25-10-2021

Een bodem waarin de verhoudingen kloppen, levert meer stikstof, behoeft minder kunstmest-stikstof en gaat beter om met de aangevoerde stikstof. Dit is beter voor uw portemonnee en de omgeving (lagere stikstofdepositie). Kies daarom een organische stikstofkunstmest die de bodem ondersteunt en tevens een lagere CO₂ productie-voetafdruk heeft dan KAS. Wie wil dat nu niet?

 

 

 

Onderstaande grafiek laat de CO2-emissie per kg N uit kunstmest zien voor diverse meststoffen. N-xt N24 en Power Basic scoren aanmerkelijk beter dan de andere meststoffen.

 

Kun je dan echt met minder kunstmest-N toe?

Ja dat kan! Meerjarige praktijkproeven op grasland laten zien dat een bodem veel meer kan leveren op het moment dat de gebruikte meststoffen de bodembiologie niet in de weg zitten. Eén van de proefresultaten ziet u hieronder. In Delfstrahuizen zijn al 4 jaar op rij verschillende meststoffen gevolgd in hun effect op de grasopbrengst. De grafiek hieronder laat zien dat grasopbrengsten redelijk vergelijkbaar zijn, maar dat de opbrengsten op de proefvelden met N-xt N24S en zeker die met N-xt N24 + Ferti release met veel minder stikstof uit kunstmest worden bereikt.
 

 

Heeft u vragen n.a.v. deze grafieken neem dan gerust even contact met ons op.