Kennisvideo's 'dieper graven in de grond'

Publicatiedatum: 03-10-2017

Bodem en bemesting zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de reeks video's 'dieper graven in de grond' gaat N-xt Fertilizers in op de vele aspecten die spelen rondom een vruchtbare bodem en een weerbaar gewas. Hieronder vindt u een overzicht van de reeds verschenen video's.

 

 

 

 

 

De bodem als motor van uw bedrijf >
Wist u dat de bodem het maagdarmkanaal van de plant is en daarmee de motor van uw bedrijf? Marco van Gurp legt u graag uit wat daarmee bedoeld wordt en hoe bodemleven een cruciale rol speelt in het gezond houden uw gewas.

Integraal naar de bodem kijken >
Bodem en bemesting zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Integraal naar bodem en bemesting kijken is het belangrijkste fundament onder uw bedrijfsresultaat. Bekijk de vijf stappen om te komen tot een vruchtbare bodem.

De bodem als koeienstal >
Is de bodem te vergelijken met een koeienstal? Marco van Gurp legt u in deze video graag de gelijkenis uit! Ook komt hij met opmerkelijke weetjes. Wist u bijvoorbeeld dat 50% van een ideale bodem uit water en zuurstof bestaat?

Plant-aardige en bodem-vriendelijke meststoffen >
Bodemleven is de sleutel tot uw succes. Alles draait om bodembiologie. Het heeft een belangrijke invloed op veel processen die zich in de bodem afspelen. Hoe zorgen we ervoor dat dit bodemleven optimaal blijft functioneren? 

Overige berichten

“Om een succesvolle boer te worden moet men eerst de bodem leren kennen.”
Een bewogen jaar ligt achter ons
PAS wordt SAP
Nieuwsflits - Drukte en droogte beheersen het voorjaar
Bodemvruchtbaarheid en Plantweerbaarheid
De N-xt Step richting 2019
Droogteperiode gevolgd door stikstofpiek
De extremen voorbij... uw bodem nog belangrijker!
Bladmeststof met bio-actieve Silicium