Bladmeststof met bio-actieve Silicium

Publicatiedatum: 01-06-2018

Vernieuwde N-xt bladmeststoffen, nu ook mét anti-stress factor Silicium.

Wij zien dat de (intensief) geteelde gewassen steeds vaker te maken krijgen met stress zoals langere periode van droogte, extreme regenval, zoutschade, gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, dalende organische stof gehalten, lagere bodemleven activiteit, onbalans in bodems en lagere bodemvruchtbaarheid, deels als gevolg van strengere  (mest) wetgeving.

Het gevolg is verzwakte gewassen die gevoelig zijn voor ziekten en plagen en die vaak een lagere kwaliteit opbrengst opleveren.

Als N-xt Fertilizers zijn we erin geslaagd om een formulering te maken met Silicium. Deze kunnen wij op dit moment aan onze standaard N-xt N18 bladmeststof toevoegen. Silicium is een belangrijke anti-stress factor. Lees meer….

 

 

Overige berichten

“Om een succesvolle boer te worden moet men eerst de bodem leren kennen.”
Een bewogen jaar ligt achter ons
PAS wordt SAP
Nieuwsflits - Drukte en droogte beheersen het voorjaar
Bodemvruchtbaarheid en Plantweerbaarheid
De N-xt Step richting 2019
Droogteperiode gevolgd door stikstofpiek
De extremen voorbij... uw bodem nog belangrijker!
Neal Kinsey komt naar Nederland