Natuurlijk Denken

Alle natuurlijke processen die een rol spelen bij de kwaliteit van ons voedsel beginnen in de bodem. Een gezonde bodem is dan ook de basis geweest voor het idee van dit project, dat we voor nu betitelen als "Natuurlijk Denken".

Diverse mensen met verschillende achtergronden staan aan de basis van dit gedachtengoed. Allemaal met het doel samen een bijdrage te willen leveren aan de productie van gezond voedsel voor iedereen. Hierin is strategische samenwerking en kennisdeling met andere marktpartijen van belang. Zo kunnen we sectorbreed een bredere kijk op het belang van een goede bodemvruchtbaarheid realiseren. Daarnaast zal het realiseren van een gezonde bodem met een vruchtbaar resultaat ook verdere gevolgen hebben voor maatschappelijke vraagstukken. Een verdienmodel zal leiden tot een andere geldverdeling, kosten zullen over de gehele keten worden bespaard en ook de consument zal onderdeel worden in dit gedachtengoed, waardoor ook zij de (positieve) effecten zullen ervaren.

KLIK HIER voor een samenvatting van de presentatie en workshops tijdens het Food en Film Festival 2014 van zondag 11 mei (in samenwerking met JAM Visual Thinking)

Voor meer informatie kunt u ook per email reageren KLIK HIER


 

 

 

Aanleiding in beeld

 

 

Natuurlijk Denken, van bodem tot bord