De belangrijkste waarde van de bodem: structuur

Via bodemanalyse beoordelen we de structuur van de grond. En hoe de grond omgaat met toe te voegen meststoffen. Meststoffen zijn een aanvulling op de balans van de bodem. Meststoffen voeden het gewas niet!

Meststoffen stellen de bodem beter in staat de optimale verhouding van voedingsstoffen vrij te geven. Uiteraard gestuurd naar het gewas en doel waarvoor men een product teelt. Het is een erg complex proces. Bodemleven, structuur, organische stof, pH en humus etc. spelen allemaal een grote rol.

N-xt Fertilizers kan u helpen te sturen in deze processen door op de juiste en vooral praktische wijze te kijken naar de bodem(structuur). Na het probleem en/of de wensen van de boer duidelijk te hebben, volgen er adviezen en acties die allemaal gericht zijn op het herstellen van bodem, structuur en balans. Zo ontstaat een bodem die optimaal kan functioneren voor het gewenste doel; opbrengst en kwaliteit oogsten!

 

Wilt u meer weten over de bodemstructuur?

Neem dan contact op met uw accountmanager of stel ons direct uw vragen.

TIP:

Door het graven van een profielkuil kan er in principe al veel duidelijk worden over de staat van de bodem. Hierdoor kunnen er tips gegeven worden over grondbewerking, bandendruk enzovoort. In één oogopslag wordt er zichtbaar hoe het met de structuur gesteld is, maar ook hoe de ontwatering is en het organische stofgehalte. Drie typen bodemstructuren zijn gemakkelijk te herkennen: kruimelig (zou min. 50% moeten zijn, afgrond (30%) en scherphoekig (max. 20%)