Voorkomende problemen

De meest voorkomende problemen in de bodem zijn:

 • De reductie van humus.
 • Een verstoorde balans tussen mineralen.
 • Snelle fixatie van mineralen.
 • Onvoldoende bodemleven, verstoord evenwicht in bodemleven.
 • Bodemziekten, slechte bacteriën krijgen de overhand.
Door langdurig gebruik van traditionele meststoffen is er te eenzijdig bemest waardoor er bacteriegroepen de overhand krijgen die veel koolstof afbreken. Organische stof (waarin humus) loopt hierdoor versnelt terug. Overmatig gebruik van 1 mineraal om dit te corrigeren is funest. Bijvoorbeeld Mg (om bijv. kopziekte tegen te gaan, kan grote gevolgen hebben voor de opname van andere mineralen.
 

Bodem in balans

Een optimaal presterende bodem is in balans. De balans tussen Ca (calcium), Mg (magnesium) en K (kalium) het belangrijkst is. Een bodem in balans heeft, afhankelijk van de zwaarte van de grond, de volgende ideale bezetting aan het klei-humus-complex:

 • Calcium:        60-70%
 • Magnesium:  10-20%
 • Kalium:             3-5%
 • Natrium:           0,5-1,5%
 • Aluminium:      0,5%
 • Waterstof:      10%