Wat is het beperkende mineraal bij u in de bodem?

Kent u de uitdrukking: de zwakste schakel bepaalt de sterkte van de ketting? Helemaal waar natuurlijk, maar beseffen wij dit ook als we naar onze bodemmineralen kijken? De zwakste schakel (het beperkende mineraal) bepaalt in uw bodem namelijk de capaciteit van de vele processen die samen leiden tot uw opbrengst.

De kracht van de meststoffen van N-xt Fertilizers is dat zij zich NIET als een zout gedragen in de bodem. Ze hebben een positieve invloed op het bodemleven. Alle natuurlijk bodemprocessen worden benut en de bodem kan zich dus herstellen. Daarnaast zorgen de mineralen in de meststoffen van N-xt ervoor dat zij altijd opneembaar zijn. Zij mengen/bemoeien zich niet met de interacties die direct in de bodem plaatsvinden. De meststoffen van N-xt hechten zich namelijk aan het kleihumuscomplex waarna ze onderdeel worden van de bodemmaterie. Hier profileren zich de unieke eigenschappen van N-xt Fertilizers: balans creëren en/of herstellen en voorzien in de juiste mineralen die het gewas op dat moment nodig heeft.

Wilt u meer weten over bodemmineralen?
Neem dan contact op met uw accountmanager of stel ons direct een vraag!

 

Mulders Charts

Het was de heer D. Mulder die halverwege de 20e eeuw als eerste de link legde tussen allerlei bodemmineralen en hun interacties. Hij legde dit vast in het zogenoemde ‘Wiel van Bodemmineralen’ (Soil Mineral Wheel). Dit wiel laat op een simpele manier zien welke mineralen goed samengaan en elkaar dus versterken. En welke mineralen slecht met elkaar om kunnen gaan en elkaar dus tegenwerken. Bovenstaand ziet u één van de vele varianten. Als voorbeeld geven we een paar interacties weer, die we momenteel in de praktijk vaak tegenkomen. 

 

Interactie tussen 'beperkende' minderalen

De rode pijl geeft aan dat het mineraal (waar de pijl vanaf gaat) een verminderde beschikbaarheid/opneembaarheid oplevert door de eigenschap/actie van het mineraal waar deze naartoe wijst. Daarbij gaat het dus niet per se om hoeveelheid. 
Bijvoorbeeld: Fosfaat (P) geeft een verminderde opname door de werking van het mineraal Calcium (Ca). Andersom is dit ook het geval. De beschikbaarheid van Stikstof (N) wordt negatief beïnvloed door Kalium (K). Magnesium (Mg) zorgt weer voor een negatieve beschikbaarheid van Kalium (K).  
De groene pijl geeft aan dat het mineraal (waar de pijl vanaf gaat) beter beschikbaar/ opneembaar is als het mineraal wordt verhoogd, waar de pijl naartoe wijst.
Bijvoorbeeld: Kalium (K) wordt beter opgenomen als de beschikbare hoeveelheid IJzer (Fe) toeneemt. Stikstof (N) wordt beter opgenomen als er meer Magnesium (Mg) beschikbaar is. Verhoging van beschikbare Mangaan (Mn) creëert een betere opname van Kalium (K). Enzovoort 
 
 

Meten is weten

Het is dus belangrijk om te weten welke mineralen er bij u in de bodem zitten. En hoe de verhoudingen zijn ten opzichte van alle andere, zoals in het ‘Wiel van Bodemmineralen’ af te lezen is. Een goed, maar vooral uitgebreide analyse van uw bodem is dus essentieel. Waarom? Omdat u alleen zo een goed beeld krijgt van wat de bodem echt nodig heeft. 
Met kunstmest voegen we al tientallen jaren bepaalde mineralen aan de bodem toe. Daarmee denken we het gewas te bemesten. Maar gezien vanuit het perspectief van het ‘Wiel van Bodemmineralen’ is dat niet het geval. We bemesten de bodem in plaats van de planten. In de bodem vinden interacties plaats en op basis daarvan komen mineralen beschikbaar. Het kan dus ook heel goed mogelijk zijn dat er een mineraal voldoende aanwezig is. Maar dat er door de onderlinge verhoudingen toch nog meer van moet worden aangevoerd, omdat pas dan de beschikbaarheid ontstaat. Erg complex zult u denken, maar dat is nu precies waar we u bij willen helpen.