Humusgehalte belangrijk in de bodem

Het humusgehalte in diverse gronden is de laatste 10 tot 15 jaar sterk afgenomen. In sommige gevallen is het humusgehalte zelfs gehalveerd. Dat blijkt uit diverse onderzoeken.

Toch is het humusgehalte zeer belangrijk. Humus zorgt voor:

  • Het samenklitten van bodemdeeltjes tot grotere kruimels. Het bevordert dus in grote mate een goede bodemstructuur;

  • Een aanzienlijke verbetering van het waterbergend vermogen, doordat humus tot 20 keer zijn eigen gewicht in water kan bevatten;

  • Een pH-bufferend effect. Want humus houdt niet alleen water vast; ook voedingsionen worden gemakkelijk gebonden door humus;

  • Voor een bodem waarin zeer weinig voedingselementen uitspoelen. 


Vrijgave van voedingsstoffen

Eén van de voornaamste voordelen van een grond met een hoog humusgehalte is de jaarlijkse vrijgave van voedingsstoffen. Per jaar wordt immers 2,5% van het totale humusgehalte op zandgronden afgebroken door mineralisatie. Hierdoor komt een verscheidenheid aan voedingselementen en zelfs sporenelementen vrij voor de plant. Dit is natuurlijk erg belangrijk voor de plantengroei. Humus is eigenlijk de beste traag werkende meststof voor uw gewassen die je maar kan vinden.
 

Berekening afbraak humus

Het humusgehalte wordt op de meeste analyseverslagen uitgedrukt in C-organisch. In een zandgrond met een humusgehalte van 2,5% C-organisch komen er bijvoorbeeld jaarlijks door mineralisatie 146 eenheden stikstof vrij. Terwijl dit in een zandgrond met een humusgehalte van 1,8% C-organisch nog slechts 105 eenheden stikstof zijn (zie plaatje berekening humusafbraak per jaar in een zandgrond met 2,5% C-organisch).

 

Berekening afbraak Humus
Omdat er jaarlijks humusafbraak is, moeten we ook voor voldoende humusopbouw zorgen in onze gronden. Bij bloembollen, aardbeien en granen worden bijvoorbeeld jaarlijks stroresten ingewerkt. Maar dat is niet genoeg. Bij alleen stro in combinatie met minerale meststoffen blijft het humusgehalte onvermijdelijk dalen tot onder de streefzone.

 

Hoe kunnen we het humusgehalte laten stijgen?

De humusopbouw kan eenvoudig berekend worden met volgende formule: Humusopbouw/are = kg organische stof / are X humificatiecoëfficiënt

Om het humusgehalte te laten stijgen zijn verschillende mogelijkheden:

  • Drijfmest. Hiermee is het organische stofgehalte in geringe mate te beïnvloeden;

  • Stalmest. Hiermee is de beïnvloeding iets groter;

  • Groencompost. Dit biedt de grootste beïnvloeding;

  • Beter wortelstelsel creëren

  • Groenbemesters. Deze dragen in geringe mate bij tot de humusopbouw, maar ze bieden een hele waaier aan bijkomende voordelen:

               •   Goede bodembedekkers;
               •   Voorkomen verslemping, erosie en verstuiving van de bodem;
               •   Leggen voedingsstoffen vast in hun wortels en gewas;
               •   Leveren stikstof aan het volggewas; 
               •   Onderdrukken de onkruidgroei; 
               •   Een aantal groenbemesters bestrijden actief eventueel aanwezige aaltjes

 

 

Tabel: Humusopbouw